انتشار لیست محصولات موجود در سامانه مچینگ برای امروز 29 تیر ماه

لیست محصولات موجود در سامانه مچینگ برای امروز مشخص گردید.

لیست محصولات موجود در سامانه مچینگ (۲۹ تیر ۹۸) مشخص شد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران