واگذاری تمام اموال و دارایی‌های خودروسازان طی سالهای ٩٨و ٩٩

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فروش دارایی‌های مازاد با اولویت‌هایی که برای آنها تعیین شده در حال انجام است، تصریح کرد؛ اموال و دارایی‌های خودروسازان باید ظرف سالهای ٩٨و ٩٩ واگذار شده و فروش آنها تکمیل شود.

 رضا رحمانی صبح امروز در میزگرد تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو با بیان اینکه رفع افت تولید را جبران کردیم؛ چراکه یک میلیون خودرو معوق داشتیم، گفت: مردم عادی خریداران این خودرو بودند که البته نقدینگی خودروسازان را نیز قفل کرده بودند؛ این در حالی است که ما در یک حرکت اورژانسی، تولید خودروهای پرتیراژ را بالا بردیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در چنین شرایطی تعمیق ساخت داخلی را نیز گسترش داده و وابستگی خود را به خارج کم کردیم؛ ضمن اینکه تمام جوانب کار را دیدیم و تلاش کردیم که قیمت را هم کاهش دهیم؛ البته هر هفته نیز جدول تولید و فروش را رصد کرده ایم و گزارشات را با هفته‌های قبل مقایسه می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ٨٠ درصد تولید صرف انجام تعهدات می‌شود، تصریح کرد: در پنج محور آمار تولید، تعهدات فروش، خودروهای ناقص، فروش اموال و مازاد دارایی خودروسازان و ساخت داخل، کار را به صورت روزانه رصد خواهیم کرد.

رحمانی با بیان اینکه فروش دارایی‌های مازاد با اولویت‌هایی که برای آنها تعیین شده در حال انجام است، تصریح کرد؛ اموال و دارایی‌های خودروسازان باید ظرف سالهای ٩٨و ٩٩ واگذار شده و فروش آنها تکمیل شود.

وی با بیان اینکه توان خوبی در حوزه قطعه سازی در کشور ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: رابطه خودروسازان و قطعه سازان باید برد- برد باشد؛ البته وزارت صمت نیز نقش تسهیل گر دارد و ما نمی‌خواهیم دولت به خودروساز و قطعه ساز امر و نهی کند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

نظرات کاربران