کاهش نرخ رسمی 30 ارز از جمله یورو

با اعلام نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی، در بازار بین بانکی 30 ارز با کاهش قیمت روبرو شدند و 11 ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

ارزش 47 ارز از سوی بانک مرکزی درحالی اعلام شد که نرخ 30 ارز از جمله یورو روند نزولی، ارزش 6 ارز روند صعودی و 11 ارز از جمله دلار آمریکا بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران