تهیه اعتبارسنجی شخصی پیش از ثبت نام در طرح های پیش فروش محصولات ایران خودرو و سایپا

در ثبت نام خودرو یکی از الزامات اولیه نداشتن چک برگشتی و تسهیلات معوق در شبکه بانکی می باشد. به همین جهت توصیه می‌شود کلیه ثبت نام کنندگان در طرح های پیش فروش محصولات ایران خودرو و سایپا حتما قبل از ثبت نام گزارش اعتبارسنجی خود را تهیه کنند.

با توجه به شرایط پیش فروش خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی بهتر است پیش از ثبت نام اعتبارسنجی شخصی تهیه شود.
ثبت نام خودرو در نمایندگی های شرکت های خودروسازی همچنان انجام و طرحهای جدید و ویژه ای توسط دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا ارائه می‌شود.
در ثبت نام خودرو یکی از الزامات اولیه نداشتن چک برگشتی و تسهیلات معوق در شبکه بانکی می باشد.
ممکن است برخی افراد پیش از این دارای چک برگشتی و تسهیلات معوق در شبکه بانکی باشند که از آن اطلاع کاملی ندارند.
این عدم اطلاع باعث می شود پس از ثبت نام خودرو توسط متقاضیان، شرکت های خودروسازی بنا بر قراردادهای منعقده از تحویل خودرو خودداری کنند.
به همین جهت توصیه می‌شود کلیه ثبت نام کنندگان در طرح های پیش فروش محصولات ایران خودرو و سایپا حتما قبل از ثبت نام گزارش اعتبارسنجی خود را تهیه کنند.
در همین زمینه شرکت های اعتبارسنجی در چند ماه اخیر محصولات و رتبه اعتباری خوبی را به مشتریان و بازدیدکنندگان خود ارائه دهند.
شرکتهای اعتبارسنجی آیس و میزانتو از جمله مهمترین شرکت های ارائه دهنده خدمات مذکور به متقاضیان هستند.
اعتبار سنجی توسط شرکتهای یاد شده با کمترین هزینه و از طریق سایت های اینترنتی انجام شده و نیازی به مراجعه حضوری به شرکت نیست.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

نظرات کاربران