انتشار ابلاغیه نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 98

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با صدور ابلاغیه ای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال را منتشر کرد.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ابلاغیه ای منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران