اعلام نرخ رسمی 47 ارز توسط بانک مرکزی/ افزایش نرخ 23 ارز

بانک مرکزی امروز نرخ 47 ارز بین بانکی را اعلام کرد که نرخ 23 ارز با افزایش روبرو گردید.

 بانک مرکزی امروز نرخ 47 ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ 12 ارز بین بانکی ثابت ماند، 12 ارز کاهش و 23 ارز افزایش یافت.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران