عرضه و تقاضای نامتعادل مواد اولیه باعث بروز مشکلات قیمتی

معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نگرانی از تغییر قیمت مواد اولیه در محصولات پتروشیمی باعث افزایش تقاضای بیش از مصرف بود، گفت: در یک سال گذشته موضوع مهندسی بازار در بورس کالا مطرح بود و حتی گفته می شد همین محصولات را می توان با قیمت متفاوت خرید و حتی در بازدیدی از انبارهای شور آباد داشتم کاملا دیدم کالاهای که در بازار نبود آنجا بود.

 معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین نشست نهمین دوره اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در سال گذشته موضوع تامین مواد اولیه به عنوان یک چالش برای صنایع مطرح بود، گفت: قیمت مواد اولیه بالا و متفاوت در بورس باعث ایجاد این بحران شده بود، به همین دلیل ما به دنبال ایجاد فضای با ثباتی برای تامین پتروشیمی مورد نیاز صنایع بودیم.

فرشاد مقیمی با بیان اینکه نگرانی از تغییر قیمت مواد اولیه در محصولات پتروشیمی باعث افزایش تقاضای بیش از مصرف بود، اظهار کرد: در یک سال گذشته موضوع مهندسی بازار در بورس کالا مطرح بود و حتی گفته می شد همین محصولات را می توان با قیمت متفاوت خرید و حتی در بازدیدی از انبارهای شور آباد داشتم کاملا دیدم کالاهای که در بازار نبود آنجا بود.

مقیمی با بیان اینکه عرضه و تقاضای نامتعادل باعث بروز مشکلات قیمتی می شود، گفت: در حال حاضر مسائل مربوط به تامین مواد اولیه در جلسات هفتگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح می شود.

معاون صنایع وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اینکه6.7 میلیون تن پتروشیمی در سال 96 تولید و 357 هزار تن وارد شده است، تصریح کرد: در سال 97 میزان تولیدات پتروشیمی به 6.6 میلیون تن رسید و میزان واردات نیز به 209 هزار تن رسید که با توجه به اینکه میزان مصرف نیز 3320 هزار تن بوده و تغییری نداشته است اقداماتی برای تنظیم بازار در نظر گرفتیم.

او با تاکید بر اینکه تیمی را در بورس برای رصد میزان عرضه مستقر کردیم، گفت: در آن زمان برخی گریدها عرضه نمی شد یا کف عرضه رعایت نمی شد، از این رو با تشکل های پتروشیمی جلسه گذاشتیم و اعلام کردیم یا باید دلایل متقنی برای عدم عرضه ارائه کنند یا باید پاسخگو باشند. 

او تصریح کرد: در سال 96 میزان تقاضای پتروشیمیها  5606 هزار تن بود که در سال 97 به 10355 هزار تن رسیده بود و حجم معاملات نیز از 2619 هزار تن به 3113 هزار تن رسیده بود که تغییر چندانی نداشته و افزایش تقاضا ناشی از نگرانی تغییر قیمت بود.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران