حمل سه هزار دستگاه خودرو توسط ایران خودرو برای تحویل به مشتریان در سراسر کشور

با تمرکز ایران خودرو بر تجاری سازی خودروهای ناقص و برنامه تحویل ۲۰ هزار دستگاه خودرو در دوره تعطیلات تابستانی به مشتریان، این خودروساز در روز نخست تعطیلات، فاکتور سه هزار دستگاه خودرو را به پایان رساند.

گروه صنعتی ایران خودرو در روز نخست تعطیلات تابستانی، سه هزار دستگاه خودرو فاکتور و برای تحویل به مشتریان در سراسر کشور حمل کرد.

با تمرکز ایران خودرو بر تجاری سازی خودروهای ناقص و برنامه تحویل ۲۰ هزار دستگاه خودرو در دوره تعطیلات تابستانی به مشتریان، این خودروساز در روز نخست تعطیلات، فاکتور سه هزار دستگاه خودرو را به پایان رساند.

 گفتنی است، علاوه بر امور مربوط به حوزه فروش، مدیریت امور مشتریان ایران خودرو(CRM) نیز در روزهای تعطیلات تابستانی از ۲۲ مرداد تا دوم شهریورماه پاسخگوی مشتریان است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

نظرات کاربران