فرمول اشتباه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در ایران/ قرارداد بلندمدت پتروشیمی‌ها در انتظار یک موافقت

رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در خصوص روند فروش قراردادی محصولات پتروشیمی به واحدهای تولیدی گفت: مشکل اصلی که باعث شده وقفه ایجاد شود این است که پتروشیمی ها بر روی فرمول قیمت‌گذاری به اجماع نرسیده اند. بحث بر این است که به صورت سه ماهه قیمت‌ها محاسبه شده و هر سه ماه یکبار قیمت‌گذاری جدید انجام و اعمال شود اما هنوز پتروشیمی ها توافق نکرده اند.

چندین ماه است که پتروشیمی ها درحال بررسی راهکاری هستند تا محصولات خود را به صورت قراردادهای بلندمدت به شرکت ها به فروش برسانند. این موضوع نیز قرار شده است که ابتدا در خصوص گریدهایی که با التهاب و مشکل در بازار داخلی مواجهند انجام شود. اما پس از گذشت این مدت، همچنان اتفاق خاصی رخ نداده است.

بیوک صحاف امین، رئيس هیات مدیره انجمن ملی در همین زمینه گفت:‌ مشکل اصلی که باعث شده وقفه ایجاد شود این است که پتروشیمی ها بر روی فرمول قیمت‌گذاری به اجماع نرسیده اند. بحث بر این است که به صورت سه ماهه قیمت‌ها محاسبه شده و هر سه ماه یکبار قیمت‌گذاری جدید انجام و اعمال شود اما هنوز پتروشیمی ها توافق نکرده اند.

 

وی ادامه داد: به طور کلی فرمول قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در ایران اشتباه است. هیچ جای دنیا اینطور نیست که هفته ای یکبار قیمت‌گذاری جدید انجام شود اما در ایران به دلیل نوسانات ارزی و انحصار پتروشیمی ‌ها، این مشکل را داریم. معمولا در دنیا روند قیمت‌گذاری هر سه ماه یا چهارماه یکبار است. اگر ما نیز در ایران این روند را جا اندازیم می‌توانیم حداقل قراردادهای بلندمدت را به صورت سه ماهه  قیمت گذاری نماییم.

 صحاف امین تاکید کرد: فعلا یک گرید PVC با همین شیوه قیمت گذاری مورد موافقت قرار گرفته است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران