دستگیری رئيس کمیته پتروشیمی مجلس

هفته گذشته خبری مبنی بر دستگیری دو نماینده مجلس منتشر شد که برخی خبرها حاکی از آن است که یکی از این دو چهره، رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی است.

هفته گذشته خبری مبنی بر دستگیری دو نماینده مجلس منتشر شد که برخی خبرها حاکی از آن است که یکی از این دو چهره، محمد عزیزی-رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و دیگری  فریدون احمدی نماینده زنجان است.

  محمد عزیزی که به گفته برخی منابع به خاطر «معاونت در اخلال بازار خودرو» بازداشت شده است. نمایندهٔ دورهٔ دهم از حوزهٔ انتخابیهٔ ابهر و خرمدره و سلطانیه در استان زنجان است.

محمد عزیزی نماینده ابهر پیش از این نیز به خاطر دخالت در بازار پوشک یکبار بازداشت شده بود. 

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران