تسویه طلب طلبکاران شرکت ملی گاز با مواد پلیمری

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن اعلام کرد ، شرکت ملی گاز ایران درصدد است تا با توجه به تامین گاز مورد نیاز ومصرفی پتروشیمی ها و مطالبات این شرکت از پتروشیمی ها، به صورت تهاتری و در ازای مطالبات این شرکت از پتروشیمی ها ، مواد اولیه پایپ گرید دریافت نموده و مطالبات معوقه اعضای انجمن که در پروژه های گازرسانی ، طرف قرارداد می باشند را از این طریق وصول نماید.

 در حالیکه گفته می شود فروش مواد پتروشیمی خارج از شبکه جرم است شرکت ملی گاز قصد دارد طلب طلبکاران خود را با مواد پلیمری بدهد. البته شاید راهکاری قانونی برای این منظور اندیشیده شده است اما هنوز جزئیات این موضوع عنوان نشده است

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن اعلام کرد ، طبق مذاکرات و پیگیری های انجام شده ، شرکت ملی گاز ایران درصدد است تا با توجه به تامین گاز مورد نیاز ومصرفی پتروشیمی ها و مطالبات این شرکت از پتروشیمی ها، به صورت تهاتری و در ازای مطالبات این شرکت از پتروشیمی ها ، مواد اولیه پایپ گرید دریافت نموده و مطالبات معوقه اعضای انجمن که در پروژه های گازرسانی ، طرف قرارداد می باشند را از این طریق وصول نماید.

لذا بدینوسیله خواهشمند است ، آن دسته از اعضای محترم انجمن که در پروژه های گاز رسانی با شرکت ملی گاز همکاری داشته و از شرکت ملی گاز ، دارای مطالبات معوقه می باشند ، مستندات خود را مبنی بر مطالبات معوقه از شرکت ملی گاز به دفتر انجمن ارسال نمایند تا برآوردهای لازم جهت محاسبه دقیق مطالبات توسط شرکت ملی گاز انجام و بدهی این شرکت به اعضای انجمن از طریق تهاتربا  مواد اولیه پتروشیمی ها ،وصول گردد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران