بالا گرفتن نگرانی‌ها درباره وضعیت تامین وعرضه خوراک در بازارهای پلیمر آسیا

عربستان سعودی یکی از بازیگران کلیدی در حوزه تولید اتیلن و مشتقات آن به شمار می رود. به دنبال حملات اخیر به تاسیسات نفتی در این کشور، نگرانی ها درباره وضعیت تامین وعرضه خوراک در بازارهای الفین و پلیمر آسیا نیز بالا گرفته است.

به نقل از پلاتس، منابع بازار می گویند: نگرانی ها درباره وضعیت تامین وعرضه خوراک در بازارهای الفین و پلیمر آسیا به دنبال حملات اخیر به تاسیسات نفتی درعربستان سعودی بالا گرفته است.
به دنبال حملات یادشده، چند شرکت پتروشیمی ظرف دو روز گذشته از اختلال در وضعیت عرضه خوراک خود خبر دادند. از جمله می توان شرکت های سعودی اینترنشنال پتروکمیکال (Saudi International Petrochemical Company) یا سیپکم (Sipchem)، ادونسد پتروکمیکال کمپانی (Advanced Petrochemical Company)، نشنال ایندسترییلایزیشن کمپانی (National Industrialization Co) یا تصنیع (Tasnee)، ینبع نشنال پتروکمیکال کمپانی (Yanbu National Petrochemical Company) یا ینساب (Yansab)، سعودی کایان پتروکمیکال کمپانی (Saudi Kayan Petrochemical Company) و سابک (Sabic) را نام برد.

شرکت های یادشده از اختلال 30 تا 50 درصدی در عرضه خوراک خبر دادند.

عربستان سعودی یکی از بازیگران کلیدی در حوزه تولید اتیلن و مشتقات آن به شمار می رود. چرا که بیشتر شرکت های پتروشیمی این کشور از اتان که راندمان تولید اتیلن بالایی دارد، به عنوان خوراک بهره می برند.
بر اساس منابع صنعتی، این کشور از ظرفیت ترکیبی تولید (combined capacity) اتیلنی معادل 17 میلیون و 500 هزار تن در سال برخوردار است. رقمی که معادل 9 درصد از کل ظرفیت جهانی محسوب می شود.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران