افزایش زمینه متنوع کردن محصولات پتروشیمی در بخش پایین دستی

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه شرکت های تولیدکننده مواد پلیمری و کامپاندینگ پیشرفت های بسیار مطلوبی داشته اند، ادامه داد: زمینه متنوع کردن محصولات پتروشیمی در بخش پایین دست بسیار افزایش یافته است.

علی محمد بساق زاده، مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست گفت: سازندگان داخلی تجهیزات و ماشین آلات در این نمایشگاه دستاوردهای بسیار خوبی را ارائه کردند و در این شرایط شتاب بیشتری به توسعه صنعت می توانند بدهند.

وی با اشاره به بازدید هیئت هایی از کشورهای همسایه به ویژه عراق، ترکمنستان، افغانستان از نمایشگاه ایران پلاست افزود: مذاکرات بسیار خوبی در زمینه صنایع پایین دست در این نمایشگاه انجام شد.

بساق زاده با بیان اینکه شرکت های تولیدکننده مواد پلیمری و کامپاندینگ پیشرفت های بسیار مطلوبی داشته اند، ادامه داد: زمینه متنوع کردن محصولات پتروشیمی در بخش پایین دست بسیار افزایش یافته است.

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: با توجه به توانمندی شرکت های داخلی باید دولت حمایت های بیشتری از تولیدکنندگان داخلی داشته باشد و واردات محصولاتی که مشابه آن در کشور وجود دارد باید کنترل شود.

وی ادامه داد: امید است این نمایشگاه باعث هرچه رونق استفاده صنعتی از پلاستیک در همه ابعاد و تامین نیازهای کشور شود چون هم هزینه را کاهش می دهد هم کیفیت را بالا می برد و همچنین وزن تجهیزاتی که با آلیاژ و فلزات ساخته می شد کاهش می دهد.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: شرکت های کامپاندینگ یکی از موضوعات دانش بنیان است که خیلی خوب در این زمینه کار کردند و دانش بنیان  ها موثر در صنعت هستندو بسیار خوب اطلاعات را تبادل می کنند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران