تعلیق سهمیه بهین‌یابی در صورت عدم ثبت فروش و درج قیمت محصولات پتروشیمی در سامانه جامع تجارت

مدیر پذیرش و بازاریابی بورس کالا در نامه‌ای به مدیران عامل شرکتهای کارگزاری تاکید کرده که تمامی خریداران محصولات پتروشیمی را مکلف نمایند تا نسبت به ثبت فروش و درج صحیح قیمت محصولات تولیدی خود در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به بورس کالا، اعلام کرده است: تمامی خریداران محصولات پتروشیمی از بورس کالا باید از اول مهرماه، نسبت به ثبت فروش و درج صحیح قیمت محصولات تولیدی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

بر این اساس، مدیر پذیرش و بازاریابی بورس کالا در نامه‌ای به مدیران عامل شرکتهای کارگزاری تاکید کرده که تمامی خریداران محصولات پتروشیمی را مکلف نمایند تا این عملیات را در سامانه جامع تجارت به ثبت برسانند.

در بخشی از این نامه آمده است، پیرو دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمامی خریداران محصولات پتروشیمی از اول مهرماه باید نسبت به ثبت فروش و درج صحیح قیمت محصولات تولیدی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

همچنین چنانچه اطلاعات صحیح فروش محصولات تولیدی در موعد مقرر ثبت نشود، سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به صورت سیستمی در سامانه بهین یاب تعلیق خواهد شد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران