تغییر سقف خرید از بهین‌یاب کالاهای پتروشیمی

بورس کالا با انتشار ابلاغیه‌ای از تغییر سهمیه بهین یاب کالای پتروشیمی خبر داد.

بورس کالا با انتشار ابلاغیه‌ای از تغییر وضعیت بهین‌یاب خبر داد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران