چهار رویدادی که انتظارات تورمی در ایران را از حرکت به سمت ارز دور می کند

چهار رویداد، بر نرخ ارز در ایران مؤثر است که روند این چهار رویداد، انتظارات تورمی در ایران را از حرکت به سمت ارز دور می کند.

تا سه ماه آینده ترامپ آنچنان درگیر نبرد با مجلس نمایندگان است که فرصت پرداختن به ایران را ندارد در نتیجه از دامنه فشار آمریکا به ایران کاسته میشود.

اسرائیل تا سه ماه آینده آنچنان درگیر انتخاب دولت جدید است که تمرکز بر سیاست خارجی از دستور کار دولت خارج میشود خروجی این روند ، کم فعال شدن این دولت در ارتباط با ایران در برش سه ماه آینده است.

عربستان به درستی فهمید با اوج گیری بحران با ایران ، نه می تواند روی آمریکا حساب کند و نه امارات ، عربستان قبلا تصور می کرد می تواند مشکلات اش را در ارتباط با ایران با آمریکا به اشتراک بگذارد عربستان در حال فهمیدن این نکته است که نمی تواند با پول، آمریکا را در درگیری با ایران به دنبال خود بکشاند .

هیکل سردبیر روزنامه الاهرام ٢٠ سال قبل نوشت عربستان در گیر جنگ با یمن می شود و در این جنگ شکست می خورد ، فعلا جنگ یمن دارد فاز تازه ای میشود ، در سه سال اول جنگ یمن ابتکار عمل در دست عربستان بود و در فاز دو ، ابتکار عمل در دست شیعیان یمن خواهد بود .

فضای تلگرام در ایران انتظار چهار رویداد فوق را نداشت و هیچ کدام را نتوانست پیش بینی کند .

فضای تلگرام در ایران در حوزه سیاست نگاه ژئو‌پلیتیک بروز ندارد لذا به شدت عقب افتاده است و اقتصاد را با نگاه « اخبار محور » به سیاست و نه « ژئو‌پلیتیک محور » به مسیر های خطا هدایت می کند ، پیش بینی نادرست از تحولات منطقه در کانال های تلگرامی ، مردم ایران را در پیش بینی نرخ ارز از ۱۶ اردیبهشت به بعد دچار خطا کرده است .

چهار رویداد فوق ، بر نرخ ارز در ایران مؤثر است ، روند چهار رویداد فوق ، انتظارات تورمی در ایران را از حرکت به سمت ارز ، دور می کند .

تحلیل های سیاسی موجود در کانال های تلگرامی در خصوص تحولات منطقه ، خیلی ضعیف است اما این تحلیل های بنجل ، مبنای پیش بینی نرخ ارز در بدنه افکار عمومی شد و هزاران نفر را از ۱۰ شهریور ۹۷ تا کنون در حوزه ارز به خاک سیاه کشاند.

این تحلیل به معنای تایید نرخ موجود ارز نیست .

*دکترمحمد حسین ادیب/اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه اصفهان

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران