کاهش واردات و افزایش صادرات در حوزه صنایع پلاستیک

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش واردات و افزایش صادرات در حوزه صنایع پلاستیک خبر داد.

صادقی نیارکی، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام کاهش واردات و افزایش صادرات در حوزه صنایع پلاستیک گفت: واردات مصنوعات پلاستیکی در سال 1397 معادل 113 هزارتن و به ارزش 343 میلیون دلار بود که نسبت به سال 1396 از لحاظ وزنی کاهش 51 درصدی و از لحاظ ارزشی کاهش 41 درصدی داشت.

صادقی نیارکی در خصوص آمارهای صادراتی نیز گفت: صادرات در سال 1397 معادل 587 هزارتن و به ارزش یک هزار و 430 میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل آن از لحاظ وزنی 18.8 درصد و از لحاظ ارزشی 4.6 درصد افزایش داشت.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران