گام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جهت متنوع سازی سبد محصولات پتروشیمی

سرپرست مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهارکرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی علاوه بر دریافت خوراک از بالادست و تکمیل زنجیره و جلوگیری از خام فروشی، در جهت متنوع سازی سبد محصولات صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش نیز گام برمی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمي،علی اصغر گودرزی فراهانی سرپرست مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهارکرد: تمام طرح های در دست اجرای پتروشیمی براساس پیشرفت فیزیکی و پیش بینی زمان راه اندازی در قالب طرحهای جهش دوم و سوم تقسیم بندی شده اندوانتظار داریم که طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی که پیشرفت های بسیار خوبی نیز دارند تا پایان سال 1400 و در واقع تا پایان برنامه ششم توسعه به نتیجه برسند که براساس آن ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به 100 میلیون تن در سال می رسد.

وی به پیشرفت بسیار مطلوب برخی از طرح های جهش سوم صنعت پتروشیمی اشاره کرد و افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده تا انتهای سال 1404 ، جهش سومی در میزان تولیدات پتروشیمی صورت می گیرد که با تحقق آن ظرفیت تولید صنعت به 133 میلیون تن در سال خواهد رسید.

سرپرست مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که تنوع محصولات پتروشیمی پس از بهره برداری از طرح های جهش دوم وسوم پتروشیمی افزایش قابل ملاحظه خواهدداشت، ادامه داد: تأمین نیاز داخل در اولویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و می توان محصولاتی را که مصرف بالایی نیز در کشور دارند و وارد می شوند را در داخل تولید کرد.

گودرزی فراهانی تصریح کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی علاوه بر دریافت خوراک از بالادست و تکمیل زنجیره و جلوگیری از خام فروشی، در جهت متنوع سازی سبد محصولات صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش نیز گام برمی دارد.

وی با اشاره به این که تعداد محصولات اصلی تولیدی از 90 محصول کنونی به 105 محصول در پایان سال 1404 افزایش خواهد ،گفت: : با متنوع‌سازی محصولات سبد پتروشیمی، مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی نیز تأمین می شود و و نیاز داخل به برخی از محصولات مانند آکریلو نیتریل که در حال حاضر وارداتی است تامین خواهد شد.

گودرزی فراهانی به برنامه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای مجتمع های پتروشیمی اشاره کرد و گفت: دو برنامه برای مجتمع های پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دستور کار است؛ تلاش می شود که تولید مجتمع ها به ظرفیت اسمی رسانده شود و همچنین از طرح های توسعه ای و ساخت واحدهای جدید با خوراک تولیدی خود مجتمع ها استقبال کرده و برای صدور مجوز اجرای آنها سختگیری نخواهد کرد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران