تولید صنعتی 3 تا 4 کاتالیست تا پایان سال

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بیان این که همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با صنایع تکمیلی در حال افزایش است گفت:  این شرکت تا قبل از پایان سال 3 تا 4 کاتالیست را به تولید صنعتی خواهد رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمي، علی پژوهان مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با اشاره به امکانات آزمایشگاهی و سخت افزاری کامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی اظهار کرد: این شرکت می تواند این امکانات را در اختیار صنایع مختلف پتروشیمی کشورمان قرار دهد.

وی با بیان این که همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با صنایع تکمیلی در حال افزایش است گفت:  این شرکت تا قبل از پایان سال 3 تا 4 کاتالیست را به تولید صنعتی خواهد رساند.

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به توانمندی های این شرکت در بومی سازی دانش انواع کاتالیست اشاره کرد و افزود: این شرکت همکاری بسیار خوبی را با شرکت های پتروشیمی کشور دارد و آمادگی لازم را برای ارائه دانش فنی و کاتالیست های مورد نیاز صنعت دارد.

پژوهان ادامه داد: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی براساس برنامه ریزی های راهبردی خود در مسیر تدوین و توسعه دانش‌های فنی تولید کاتالیست ها و مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت پتروشیمی، دانش مورد نیاز صنایع تکمیلی و بهینه سازی فرآیندهای واحدهای تولیدی و دانش های موجود و تجاری سازی دانش های فنی گام برمی دارد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران