راهکارهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای کمک به تأمین مالی طرح های توسعه ای این صنعت

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری نظام بانکی کشور به دنبال راهکارهای مختلفی برای کمک به تأمین مالی طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی کشور است.

حسین علیمراد مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهارکرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی راهکارهای مختلفی برای کمک به تأمین مالی پروژه های شرکت های داخلی دارد و سازوکارهایی را برای تأمین مالی پروژه ها با بکارگیری توانمندی داخلی ها در دستور کار دارد که شرکت های داخلی با اتکا به امکانات خود فرآیندهای مالی و یا بسته تأمین مالی پروژه را ارائه کرده و اجرا کنند.

وی افزود:سازوکار راه اندازی صندوق پروژه و صندوق سرمایه گذاری خصوصی از جمله راهکارهایی است که درحال حاضر با یکی از بانک های تجاری داخلی و یکی از موسسات شناخته شده تامین سرمایه تا حدودی نهایی شده است و مراحل پایانی را پشت سر می گذاریم. امیدوار هستیم که بتوانیم پشتیبانی های لازم را نیز از دولت برای اجرائی کردن این سازوکارها داشته باشیم. این کار جدیدی است و باید توجه داشت که تاکنون صندوق پروژه و صندوق سرمایه گذاری خصوصی در صنعت پتروشیمی ایجاد نشده و بکار گرفته نشده اند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران