جریان نزولی نرخ‌های پایه پتروشیمی‌ در بورس‌کالا

از هم قیمت‌های پایه پتروشیمی‌ها در بورس‌کالا با افت نرخ اعلام شد. به‌صورت کلی قیمت‌های پایه پتروشیمی‌ها در بورس‌کالا اثرگذاری خود را بر بازار داخلی بارها اثبات کرده‌اند بنابراین از هم‌اکنون می‌توان انتظار داشت که یک هفته کاهش در بازار داخلی در راه باشد.

باز هم قیمت‌های پایه پتروشیمی‌ها در بورس‌کالا با افت نرخ اعلام شد و تنها معدودی از گریدها رشد قیمت رسمی را تجربه کردند. کاهش نزدیک به یک درصدی قیمت دلار نیمایی در نرخ‌های مورد محاسبه برای قیمت‌های پایه پتروشیمی‌ها را می‌توان یکی از اهرم‌های اصلی افت نرخ به‌شمار آورد. در کنار این سیگنال روند نزولی قیمت‌های جهانی هم به کمک افت نرخ آمد و یک جریان نزولی جدی را برای نرخ‌های پایه در بورس‌کالا پدید آورد تا این هفته نیز شاهد افت قیمت‌های پیشنهادی در بورس‌کالا باشیم.


به‌صورت کلی قیمت‌های پایه پتروشیمی‌ها در بورس‌کالا اثرگذاری خود را بر بازار داخلی بارها اثبات کرده‌اند بنابراین از هم‌اکنون می‌توان انتظار داشت که یک هفته کاهش در بازار داخلی در راه باشد. این درحالی است که بازار آزاد از روزهای قبل با افت نرخ، خود را برای کاهش قیمت‌های احتمالی آماده کرده بود و حتی می‌توان نوسان قیمت روز گذشته در بازار آزاد را آمادگی بازار برای اعلام کاهش قیمت‌ها در بورس‌کالا به‌شمار آورد. از سوی دیگر افت قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی در کنار جرقه‌های مثبت از بهای نفت خام تجربه می‌شود؛ شاید بازار نفت بتواند اندکی از جریان کاهشی در بازار پتروشیمی‌ها را محدود سازد. داده‌‌ای که از هم‌اکنون نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر قطعی داشت. با توجه به کاهش قیمت‌های پایه در بورس‌کالا، احتمال ترس برخی معامله‌گران از کاهش بیشتر نرخ وجود دارد بنابراین بخشی از جذابیت خرید محدود خواهد شد. در برابر آن خریداران واقعی در صنایع تکمیلی شاید از این داده به‌عنوان یک فرصت برای خرید بیشتر بهره‌ ببرند و به تعادل بیشتر در بازار کمک کنند. با توجه به افزایش بیشتر فاصله قیمت دلار آزاد و نیمایی، امکان تزریق یک جذابیت جدید به بازار وجود دارد اگرچه روزهای آینده باید در این خصوص به بررسی بیشتری پرداخت.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران