ظرفیت بخش خصوصی برای حضور پررنگ‌تر در بخش سرمایه‌گذاری پروژه‌های پتروشیمی

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: پتروشیمی نقش مهمی در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی ایفا می‌کند و بویژه در صنایع پایین‌دستی می‌تواند علاوه بر تاثیر مثبت در رشد اقتصادی بر اشتغال‌زایی، ارزآوری و همچنین شکست دیوارهای تحریم نیز موثر واقع شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: علاوه بر جذب سرمایه‌های خارجی ،این ظرفیت در بخش خصوصی وجود دارد که حضور پررنگ‌تری در بخش سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه‌های پتروشیمی داشته باشد.
مجتبی صفایی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: پتروشیمی از ارکان مهم اقتصاد و صنعت کشور بوده و با توجه به برخورداری ایران از امتیازهایی همچون موقعیت جغرافیایی بی نظیر، سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، یک فرصت جذاب، مطمئن و رو به رشد برای سرمایه گذار ی است.
وی افزود: همچنین، حرکت به سمت ساخت پتروپالایشگاه به جای پالایشگاه می‌تواند درآمد کشور را در حوزه پتروشیمی افزایش دهد. پتروپالایشگاه‌ها مخلوطی از تکنولوژی پالایشگاه و پتروشیمی‌ها هستند و این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهند که ارزآوری از این صنعت را چندین برابر کنیم.
صفایی تصریح کرد: پتروشیمی نقش مهمی در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی ایفا می‌کند و بویژه در صنایع پایین‌دستی می‌تواند علاوه بر تاثیر مثبت در رشد اقتصادی بر اشتغال‌زایی، ارزآوری و همچنین شکست دیوارهای تحریم نیز موثر واقع شود.
این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنایع پتروشیمی مهم تلقی می‌شود، وضع فعلی صنایع پتروشیمی کشور مطلوب است، اما با هدف گذاری‌های انجام شده باید بازار محصولات پتروشیمی را توسعه دهیم.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران