تامین منابع مالی طرح‌های جهش سوم توسط هلدینگ‌های پتروشیمی حاضر در بورس

عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد شرایط تامین سرمایه مورد نیاز طرح‌های آتی صنعت پتروشیمی گفت: پروژه‌های جهش سوم مکان و امکاناتش تهیه شده است و در حال تامین نقدینگی برای پروژه است.

 مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهارکرد: طرح‌های آینده صنعت پتروشیمی در جهش سوم منجر به تحول در این صنعت پیشرو خواهد شد و باید به این نکته اشاره کرد که این طرح ها بیشتر توسط هلدینگ‌های پتروشیمی اجرا خواهند شد بنابراین تامین منابع مالی پروژه تسهیل می شود واین طرح‌ها علاوه بر تکمیل زنجیره ارزش، سودآور نیز هستند.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد شرایط تامین سرمایه مورد نیاز طرح‌های آتی صنعت پتروشیمی گفت: طرح‌‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی حداقل بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارند و تا ۱۴۰۰ وارد سرویس می‌شوند. بر همین اساس منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها پیش‌‌بینی شده است. پروژه‌های جهش سوم نیز مکان و امکاناتش تهیه شده است و در حال تامین نقدینگی برای پروژه است.

وی در مورد شرایط تامین منابع مالی طرح های جهش سوم تاکید کرد: بیشتر طرح‌های جهش سوم توسط هلدینگ‌های پتروشیمی اجرا می‌شود که در بورس حضور داشته و محصول تولید و صادر می‌کنند بنابراین تامین منابع مالی برای هلدینگ‌های پتروشیمی تسهیل می‌شود. به عنوان مثال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ۱۵ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد برای تامین منابع مالی تضمین از محصولات تولیدی صادراتی استفاده می شد. اما درشرایط جدید علاوه بر استفاده از شرایط قبل از اعتبار هلدینگها و ارزش سهام شرکتها و غیره بهره برداری می شود. از طرف دیگر دولت، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی همانطور که درآمد ارزی پتروشیمی ها را به سمت تامین نیاز جاری جهت داده است مقدار زیادی را نیز برای تامین منابع مالی پروژه‌های سرمایه‌ای هدایت خواهد کرد.

بساق زاده ادامه داد: بر این اساس طرح‌های جهش دوم و سوم پتروشیمی به لحاظ منابع مالی مشکلی نخواهند داشت اما پروژه های بعد از سال ۱۴۰۴ به گونه‌ای تعریف خواهند شد که علاوه بر تکمیل زنجیره ارزش، ظرفیت بیشتری ایجاد کنند و به هزینه سرمایه‌گذاری کمتری نیاز داشته باشند.

وی تصریح کرد: ویژگی بارز طرح‌های تعریف شده در جهش سوم پتروشیمی بازدهی و سوددهی بالا است. از منظر خوراک طرح‌های پتروشیمی نیز وزارت نفت پروژه‌های بالادست نفتی را برای تامین خوراک به پتروشیمی‌ها واگذار کرده است. به عنوان مثال NGL 3200 برای تامین خوراک زنجیره پتروشیمی بندر امام و پالایشگاه بیدبلند ۲ برای تامین خوراک زنجیره پروژه های منطقه دنا در اختیار هلدینگ خلیج فارس قرار گرفته است.

بساق زاده در مورد ورود شرکت‌های پتروشیمی در صنایع پایین‌دست پتروشیمی خاطرنشان کرد: برخی محصولات صنایع تکمیلی نیز در آینده توسط پتروشیمی‌ها تولید خواهد شد و با جدیت به دنبال توسعه صنایع پایین دستی هستیم.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران