كاهش قیمت پی وی سی در بازار داخلي

قیمت پی وی سی در بازار داخلي دچار نوسانات مختلفی گردید که طی روزهای گذشته با كاهش به ٨ هزار و ٨٠٠ تومان تحويل بندر و با بسته بندي پالت رسيده است.

به نقل از پترو تحلیل قيمت پي وي سي در بازار داخلي ايران با كاهش به ٨ هزار و ٨٠٠ تومان تحويل بندر و با بسته بندي پالت رسيده است، البته گريد ٥٧ در غياب عرضه پتروشيمي آبادان با رشد چشمگير به محدوده ١٥ هزار و ٥٠٠ تومان در هر كيلو رسيده است و اكثر كارشناسان اين حوزه معتقدند؛ جايگزيني محصول وارداتي با داخلي براي بسياري از توليدكنندگان به صرفه نيست و از اين رو واردات اين گريد به ندرت توسط واردكنندگان انجام مي شود، اين در حالي است كه تنها پتروشيمي غدير مي تواند در صورت تامين كاتاليست گريد ٥٧ توليد كند. به نظر مي رسد با وجود افزايش نرخ گريد ٥٧ در بازار داخلي ايران و كاهش محموله ها و ادامه دار شدن عدم توليد در پتروشيمي آبادان، احتمالا شرايط براي تولیدكننده ها سخت تر شود.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران