فروش بیش از 8 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در بورس کالا

در تالار محصولات پتروشیمی بورس کالا نیز طی 7 ماه امسال، بیش از دو میلیون و 439 هزار تن محصول به ارزش بیش از 227 هــزار میلیارد ریال دادوستد شد که معاملات یک میلیون و 714 هزار و 467 تن مواد پلیمری، 725 هزار و 88 تن مواد شیمیایی و 250 تن گازها و خوراکها به ثبت رسید.

ارزش کل معاملات بورس کالای ایران در 7 ماهه سال 98 در دو بخش بازار فیزیکی و مالی به بیش از 878 هزار میلیارد ریال رسید.

آمار معاملات بازار فیزیکی این بورس از ابتدای سال تا پایان مهر ماه 98 حاکی از آن است که در این بازار و در مجموع بیش از 13میلیون و 45 هزار تن محصول به ارزشی بیش از 704 هزار میلیارد ریال دادوستـد شده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که طی این دوره به ترتیب سهم محصولات پتروشیمی 18 و 32 درصد و سهم فرآورده های نفتی 44 و 25 درصد از حجم و ارزش کل معاملات بورس کالا بوده است.

براین اساس طبق آمار 7 ماهه امسال بیش از 5 میلیون و 855 هزار و 917 تن محصول به ارزش بیش از 178 هزار میلیارد ریال در تالار فرآورده های نفتی به فروش رفته است. در این تالار بیش از 2 میلیون و 722 هزار تن وکیوم باتوم، 2 میلیون و 186 هزار و 502 تن قیـر، 722 هزار و 40 تن لـوب کات، 157 هزار و 209 تن گوگرد، 13 هزار و 172 تن روغن، 20 هزار و 470 تن سلاپس واکس و 34 هزار و 509 تن عایق رطوبتی معامله شد.

در تالار محصولات پتروشیمی بورس کالا نیز طی 7 ماه امسال، بیش از دو میلیون و 439 هزار تن محصول به ارزش بیش از 227 هــزار میلیارد ریال دادوستد شد که معاملات یک میلیون و 714 هزار و 467 تن مواد پلیمری، 725 هزار و 88 تن مواد شیمیایی و 250 تن گازها و خوراکها به ثبت رسید.

نظرات کاربران