تحلیل رئیس کل بانک مرکزی از روند بازار ارز پس از افزایش قیمت بنزین

رئیس کل بانک مرکزی گفت: دراین چند روز، تحت تأثیر انتظارات ناشی از تقاضای فصلی ارز،عوامل سیاسی و نیز اخبار افزایش قیمت بنزین،درمقایسه بانرخ میانگین سه ماه گذشته،افزایش قیمت دلار در بازارآزاد حدود۳ درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود نوشت:متوسط نرخ دلار دربازار آزاد‌در سه ماه گذشته باثبات نسبی،معادل ۱۱٫۴۰۰ تومان بوده است از طرف دیگر محاسبات اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهدکه تأثیر افزایش امروز قیمت بنزین در تورم ، درحدود۴واحد درصد درسال خواهد بود.

همتی می افزاید:دراین چند روز، تحت تأثیر انتظارات ناشی از تقاضای فصلی ارز،عوامل سیاسی و نیز اخبار افزایش قیمت بنزین،درمقایسه بانرخ میانگین سه ماه گذشته،افزایش قیمت دلار در بازارآزاد حدود۳ درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است :اگر ، همانطور که قبلاً تأکید کردم ، وضعیت مطلوب ذخایر ارزی بانک مرکزی و نیز مازاد عرضه نسبت به تقاضای ارزدربخش اسکناس وحواله را هم درنظر بگیریم،نظریه بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در ارز، همچنان پابرجا خواهد بود.

همتی درپایان می نویسد:تأکید این نکته نیز ضروری است که، نرخ فعلی ارز،تحت تأثیربیش جهش قبلی ناشی از عوامل انتظاری و تداوم تحریم ها بوده ، و از پشتوانه عوامل بنیانی برخوردار نیست.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار، قیمت نفت و سوخت

نظرات کاربران