تمدید 15 روزه مهلت ثبت گریدهای مصرفی تولیدکنندگان در حوزه پلیمر

مهلت ثبت گریدهای مصرفی تولیدکنندگان در حوزه پلیمر در سامانه بهین یاب 15 روز تمدید شد.

مهلت ثبت گریدهای مصرفی تولیدکنندگان در حوزه پلیمر در سامانه بهین یاب که قرار بود آخر آبان ماه به پایان برسد، بر اساس اعلام سازمان صنعت،معدن و تجارت 15 روز تمدید شد و تولیدکنندگان تا 15 آذر مهلت دارند تا گریدهای مورد نیاز خود را ثبت کنند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران