جدیدترین مصوبات کمیته تخصصی پتروشیمی در خصوص تامین مواد و تغییر قیمت‌ها

در بیست و پنجمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی که در روز شنبه برگزار شد، تازه ترین تصمیم گیری ها در خصوص تامین مواد و تغییر قیمت ها رقم خورد.

صبح روز شنبه بیست و پنجمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی (ستاد تنظیم بازار) برگزار شد.

در این جلسه که بیوک صحاف امین ، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و نمایندگانی از پتروشیمی،بورس کالا،وزارت صنعت،معدن و تجارت،اتاق بازرگانی و  ... حضور داشتند مقرر شد  با توجه به نظر تخصصی انجمن ملی پلیمر ایران، عرضه گرید پلی اتیلن سنگین گرید اکستروژن Black  مورد نیاز است و به تدریج تولید گرید Black  جایگزین Natural شود.

همچنین مقرر شد در خصوص EPVC با توجه به ویژگی های فرایندی،نسبت به بازنگری قیمت آن توسط NPC اقدام شود.در این زمینه مقرر شد اتحادیه چرم مصنوعی فهرست پیشنهادی خود را از مصرف کنندگان EPVC به دبیرخانه بر اساس آمار و ظرفیت تولید ارسال کند تا پس از تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت برای تعیین درصد عرضه اختصاصی به عنوان مبنای تعیین سهمیه بهین یابی قرار گیرد.

اصلاح بند 7 صورتجلسه 24 کمیته تخصصی از جمله سایر مصوبات این جلسه بود که بر اساس آن فقط گریدهای EPS200 و EPS300 پتروشیمی تبریز از عرضه غیر بهین یابی مستثنی شدند و مقرر شد شرط دارا بودن پروانه بهره برداری در عرضه های غیر بهین یابی محصولات پتروشیمی حذف شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد در خصوص مخصوص LMP عرضه غیر بهین یابی همچنان ادامه یابد و در قیمت این ماده تجدید نظر شود.همچنین با توجه به ذکر منع فروش محصول خریداری شده از بورس در بازار موارد تخلف توسط کمیته به سازمان حمایت منعکس شود.

در این جلسه همچنین مقرر شد گزارش مربوط به تولید و مصرف LAB صنایع شوینده توسط دفتر تنظیم بازار وزارت صمت جهت ارائه به کارگروه تنظیم بازار در مدت یک هفته تهیه شود.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران