تلاش بی‌نتیجه نوسان‌گیران برای داغ کردن بازار ارز

درچند روز گذشته نوسان گیران تلاش زیادی کردند تا بازار ارز  را داغ کنند ولی به علت حضور قوی بازار ساز به هدف خود نرسیدند وآرامش خوبی درصرافی ها و بازار ارز  برقرار است.

 درحالی که روز گذشته دلار درقیمت۱۱۹۰۰ تومان دربازار خریدار زیادی نداشت و  صرافیهای منتخب بانک مرکزی نسبت به خرید گسترده ارز  فروشندگان در قیمت ۱۱۸۰۰ اقدام میکردند، اقدام برخی کانالهای دلالی دلار جالب بود؛ به این معنا که این کانالها عمدتا از خارج کشور، بدون توجه به آرامش حاکم دربازار اسکناس وحواله ارزی، دردنیای مجازی خود قیمتهای بالاتری تحت عنوان فردایی را ارایه می دادند.  
 
بر این اساس،  درچند روز گذشته نوسان گیران تلاش زیادی کردند تا بازار ارز  را داغ کنند ولی به علت حضور قوی بازار ساز به هدف خود نرسیدند وآرامش خوبی درصرافی ها و بازار ارز  برقرار است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران