پیگیری دیدگاه‌های تازه در زمینه توسعه صنعت پلیمر توسط هیات مدیره جدید انجمن

نگاهی به دیدگاه برگزیدگان انتخابات دوره چهارم انجمن ملی پلیمر ایران نشان می دهد آنان تفکرات خلاقانه و منحصر به فردی دارند که می تواند برای آینده انجمن ملی و صنعت پلیمر کشور مفید باشد.

بعد از ظهر سه شنبه هفته گذشته  مجمع عمومی انجمن ملی پلیمر ایران برگزار شد و اعضای جدید هیات مدیره انجمن ملی مشخص شدند. سعید ترکمان در بخش تشکل ها بیشترین آرا به خود اختصاص داد و مهندس علیرضا ترک نیز در بخش بنگاه ها با 83 رای بالاترین رای را از آن خود کرد.در بخش بازرس نیز مهندس مهدی پور قاضی 72 رای را کسب کرد.
منتخبان این دوره از انجمن ملی علاوه بر آنکه از تجربه های ارزنده ای در این بخش از صنعت برخوردار هستند، از عنصر ارزشمند جوانی و خلاقیت هم بهره برده اند و دیدگاه های تازه ای در زمینه توسعه صنعت پلیمر در کشور را پیگیری می کنند.این مهم را می توان از گفت و گوها و اظهارنظرهای آنان در سال های گذشته دریافت کرد.
چند ساعت پس از آن که نتایج انتخابات دوره چهارم اعلام شد دکتر سعید ترکمان در پیامی به اغلب اعضای انجمن ملی گفت و گوی دو سال قبل خود با مجله بسپار را باز نشر کرد.
هرچند این گفت و گو مربوط به حدود دو سال پیش است اما به نظر می رسد بازخوانی بخش هایی از آن برای آشنایی با نگاه این فعال اقتصادی به انجمن ملی و صنعت پلیمر خالی از لطف نیست.
وی در بخشی از این گفت و گو می گوید: صنعت پلاستیک شاخه ھای متعدد با رویکردھای متفاوتی دارد. از صنایع ‌ های تک گرفته تا صنایعی در تولیدات روزمره، که مردم با آن ھا سرو کار دارند. به نظر من ھر شاخه از این صنعت باید دارای نماینده یا حداقل سخنگوی آن شاخه در ھیات مدیره باشد. ترکمان معتقد است که «بزرگترین دشمن خوب عالی است» و باید تلاش کرد تا موفقیت های جدیدی برای انجمن به دست آید.
وی درباره جایگاه انجمن تاکید می کند: در سال های اخیر تریبون ھای بسیاری توسط انجمن ملی در اختیار فعالان و ذینفعان این صنعت قرار گرفته و در حوزه تعامل با حاکمیت و تامین مواد اولیه اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی بر ضرورت م‍ستقل بودن انجمن با رعایت قواعد تشکل گرایی تاکید کرده و تصریح می کند: امروز انجمن ملی یک برند است. دورانی را یاد دارم که انجمن ملی تاسیس می شد. با پرسش ھای بسیار متنوعی مواجه می شدیم. در تلاش بودیم تا انجمن پا بگیرد و مجمع برگزار شود. انجمن در اتاق بازرگانی، شورای رقابت، کرسی ھای مھم و تاثیر گذاری دارد. اگر واقع بین باشیم برخی مواقع نیز موفق نبوده ایم. انجمن نیازمند تجارب، ھمگرایی و صراحت لهجه ھای بیشتر است. امیدواریم اعضای ھیات مدیره دوره آتی تلاش کنند تا این امانت را به درستی به جایگاه ھای رفیع تری برسانند.
دکتر ترکمان درباره ارائه خدمات به فعالان صنعت پلاستیک و پلیمر اظهار می کند: یادمان باشد خدمات تنھا برگزاری تور نمایشگاه نیست. خدمات یعنی بزرگ کردن بازارھای محصول تسھیل نوسازی صنعت پلاستیک و تسھیل خرید مواد اولیه. ارائه خدمات را باید در تمامی شاخه ھا رعایت کنیم. به عنوان مثال، حق کلیه تولید کنندگان این صنعت است که از تمامی کسانی که خدمات می گیرد که مواد اولیه یعنی شرکت ھای پتروشیمی، چه پیمانکاران و... بتواند بازی برد-برد را توسط انجمن دنبال کند.
وی ادامه می دهد: یکی از خطراتی که می تواند صنعت ما را تھدید کند، حساسیت ھای غیرعلمی محیط زیستی است. این موضوع می تواند یکی از خدمات مورد توجه ھیات مدیره جدید انجمن باشد تا ھمگان بدانند پلاستیک مخرب محیط زیست نیست و حتی می تواند دوست دار محیط زیست و در خدمت بشریت و محیط زیست باشد .
ترکمان تاکید می کند که انجمن متعلق به فرد، گروه و یا محفلی نیست بلکه حاصل فکر تمام افرادی است که در صنعت پلاستیک فعالیت دارند و برایند کل تفکرات افراد است. باید دقت کنیم برایند فکرھایمان مثبت باشد.
نگاهی به دیدگاه سایر برگزیدگان انتخابات دوره چهارم نیز نشان می دهد آنان نیز تفکرات خلاقانه و منحصر به فردی دارند که می تواند برای آینده انجمن ملی و صنعت پلیمر کشور مفید باشد.باید منتظر ماند و دید هیات مدیره در دوره جدید چه اقداماتی برای توسعه و رشد صنعت پلاستیک و پلیمر رقم خواهد زد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران