25 برابر شدن عوارض خام‌فروشی در بودجه سال ۱۳۹۹

بر اساس بررسی های صورت گرفته از جزئیات بودجه سال آینده، درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین 25 برابر خواهد شد.

طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که روز هفدهم آذرماه از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین در قانون بودجه سال جاری معادل ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

بنابراین بررسی جزئیات بودجه سال آینده نشان‌دهنده ۲۵ برابر شدن درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران