واگذاری ۹۹.۹۹۲ درصد از کل سهام شرکت صنایع پلیمر گچساران از طریق مزایده عمومی

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در نظر دارد ۹۹.۹۹۲ درصد از کل سهام این شرکت را اصالتا به صورت یکجا و از طریق مزایده عمومی واگذار کند.

به گزارش بورس نیوز، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) در نظر دارد تعداد ۴۹.۹۹۶.۰۰۰ سهم شرکت صنایع پلیمر گچساران (سهامی خاص) معادل ۹۹.۹۹۲ درصد از کل سهام مذکور را اصالتا به صورت یکجا و از طریق مزایده عمومی واگذار می‌کند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران