وزیر امور اقتصادی و دارایی: نرخ ارز در شرایط بحرانی و افراطی بیش از 9 هزار تومان نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره بر کوتاه بودن نوسانات بازار ارز گفت: براساس متغیرهای بنیادی اقتصاد و ارزیابی‌های انجام شده نرخ واقعی ارز بین ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار تومان است.

فرهاد دژپسند درباره افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر، گفت: براساس متغیرهای بنیادی اقتصاد، نرخ دلار ۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، حتی در شرایط بحرانی و افراطی نیز قیمت ارز بیش از ۹ هزار تومان نخواهد بود یعنی مطالعات و ارزیابی‌ها نرخ ارز را بین ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار تومان تعیین کرده است.

این عضو کابینه دوازدهم افزود: اگرچه در برخی دوره ها شرایط بازار ارز نوسان دارد و این نوسانات کوتاه مدت و زودگذر است، اما دلار بازار مطمئنی برای سرمایه گذاری نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حال حاضر بازارهای قابل اتکا و مطمئن در کشور وجود دارد، پیشنهاد داد: افرادی که تمایل دارند در بازاری مطمئن و ایمن سرمایه گذاری کنند به سراغ بورس روند، این بازار بهترین مکان برای سرمایه گذاری است زیرا از یک سو منابع پولی و سرمایه مردم حفظ می شود و از سوی دیگر به تولید کشور کمک خواهد شد.

 <همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران