جریمه 180میلیارد ریالی برای شرکت تعاونی صنف پلاستیک شهریار

حسین معینی مدیرعامل شرکت تعاونی صنف پلاستیک شهریار ۹ قلم کالای مواد پتروشیمی به میزان ۲ هزار و ۷۴۲ تن با ارز دولتی دریافت کرده بود که ۲ هزارو ۴۲۴ تن را به قیمت آزاد و به غیر از اعضا و تولیدکنندگان واقعی عرضه کرده بود که از نظر تعزیرات این اتهام، ​عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود.

تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت ۱۸۰ میلیارد ریالی مدیرعامل شرکت تعاونی صنف پلاستیک و ملامین شهریار خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت ۱۸۰ میلیارد ریالی مدیرعامل شرکت تعاونی صنف پلاستیک و ملامین شهریار به اتهام عرضه خارج از شبکه مواد پتروشیمی خبر داد.
محمدعلی اسفنانی  افزود: جمعی از تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف از فروش آزاد مواد اولیه مورد نیازشان شکایتی داشتند که پرونده در اداره کل تعزیرات تهران بررسی شد.
وی گفت: حسین معینی مدیرعامل شرکت تعاونی صنف پلاستیک شهریار ۹ قلم کالای مواد پتروشیمی به میزان ۲ هزار و ۷۴۲ تن با ارز دولتی دریافت کرده بود که ۲ هزارو ۴۲۴ تن را به قیمت آزاد و به غیر از اعضا و تولیدکنندگان واقعی عرضه کرده بود که از نظر تعزیرات این اتهام، ​عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود.
اسفنانی ادامه داد: از کل این ۹ قلم کالای مواد پتروشیمی، متهم مذکور فقط ۳۱۸ تن را به مصرف کننده واقعی داده بود و بر همین اساس آقای حسین معینی با حکم قطعی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران به پرداخت ۱۸۰ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران