نقش تاثیرگذار دفتر توسعه صنایع پایین دستی در ایجاد شفافیت بازار

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در خصوص نقش و مسئولیت های دفتر صنایع پایین دستی گفت: فعالیت های جاری باید به صورت علمی و تخصصی انجام شود تا کیفیت بالاتری محقق شود و درباره  فعالیت های دیگر این دفتر نیز باید پروژه های تعریف شده تکمیل و به نتیجه برسد و مطالعات و ارزیابی های دقیق صورت گیرد .

بهزاد محمدی روزسه شنبه(26آذرماه) در دیدار صمیمانه با رییس و کارکنان دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با تاکید بر اهمیت وحساسیت این واحد در ارتباط میان مجتمع های پتروشیمی و بخش های پایین دستی صنعت گفت: مدیریت و کارکنان دفتر توسعه صنایع پایین دستی با تلاش صادقانه و مستمر همواره یکی از پرکارترین و مهمترین واحد های NPC هستند.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزود: نقش تاثیرگذار دفتر توسعه صنایع پایین دستی سبب شده است تا شاهد بازاری شفاف باشیم و مدیریت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی با توجه به همکاری و تعامل میان این دفتر با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بورس کالای ایران و نیز ارتباط مستمر با نهادهای نظارتی اکنون به نحو مطلوبی در حال انجام است.

وی در خصوص نقش و مسئولیت های دفتر صنایع پایین دستی گفت: فعالیت های جاری باید به صورت علمی و تخصصی انجام شود تا کیفیت بالاتری محقق شود و درباره  فعالیت های دیگر این دفتر نیز باید پروژه های تعریف شده تکمیل و به نتیجه برسد و مطالعات و ارزیابی های دقیق صورت گیرد .

محمدی تصریح کرد: مطالعه و رصد دقیق تحولات بین المللی در بازار های جهانی باید با جدیت انجام شود تا برنامه ریزی های انجام شده برای عرضه و تقاضا و نیز صادرات تحقق یابد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که حجم مسئولیت ها و کارسنگین همکاران در دفتر توسعه صنایع پایین دستی نیازمند حمایت بیشتری است گفت: حضور نیروی انسانی کارآمد و متعهد با توجه به حساسیت فعالیت در این واحد بسیار تاثیر گذار است. 

در این نشست صمیمانه، رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی و همچنین کارکنان این واحد ضمن تبیین شرح  وظایف این دفتر درباره برنامه ها ی آتی و برخی چالش های موجود در این بخش دیدگاه ها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران