برداشتن ممنوعیت صادرات فیلم BOPP و فیلم پلی استر شفاف BOPET

ممنوعیت صادرات فیلم BOPP و فیلم پلی استر شفاف BOPET برداشته شد.

صادرات فیلم BOPP و فیلم پلی استر شفاف BOPET بلامانع اعلام شد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران