رکوردشکنی تولید و فروش در شرکت پلی‌پروپیلن جم

جم پیلن حدوداً بیش از 95 درصد محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه می نماید که به طور تقریبی 35 درصد سهم محصولات پلی پروپیلن معامله شده در بازار بورس کالا به این شرکت تعلق دارد. بخش باقیمانده محصولات به کشورهای هدف صادر می گردند.

به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم، شرکت پلی پروپیلن جم از شرکت های تابعه این مجموعه در هشت ماهه نخست سال 1398 توانسته است در زمینه میزان تناژی تولید و فروش، عملکرد سنوات گذشته را پشت سر بگذارد. بر این اساس مجموع تولید این شرکت در هشت ماهه نخست سال 1398 به میزان 185،519 تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که میزان تولید 164،055 تن بود، افزایش 13 درصدی را نشان می دهد. لازم به ذکر است تا پیش از دستیابی به این مهم، بیشترین میزان تولید در مدت مشابه هشت ماهه در سنوات ماضی مربوط به سال 1396 با تولید 182،777 تن بود که عملکرد هشت ماهه سال 1398 نشان از رکورد شکنی در این عرصه دارد. همچنین بر اساس پیش بینی های صورت گرفته انتظار می رود میزان تولید تا پایان سال 1398 به رقم 270 هزار تن برسد.
در خصوص میزان فروش محصولات که عمدتاً در بورس کالای ایران عرضه شده و به فروش می رسد، میزان کل فروش تا پایان آبان ماه سال جاری عدد 165،399 تن را نشان می دهد که این میزان فروش نیز حاکی از افزایش 8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل با فروش 153،267 تن است. از منظر مبلغ فروش محصولات شرکت، گزارش ها نشان دهنده فروش به میزان حدود 2،000 میلیارد تومان می باشد که گویای افزایش چشمگیر بیش از 90 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. مبلغ فروش محصولات در هر ساله به دلیل افزایش میزان فروش و تغییر نرخ فروش محصولات دارای رشد بوده است، اما در سال جاری مبلغ فروش به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

از آنجایی که گزارش صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه نیز در زمینه درآمدهای عملیاتی رشد بیش از دو برابری را معادل 15،437 میلیارد ریال را نشان می دهد و میزان افزایش سود عملیاتی نیز حدود 136 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1397 بوده است، می توان با توجه به آمارهای فوق الذکر در خصوص میزان تولید و فروش، نسبت به تحقق سود هر سهم بیش از دو برابری نسبت به سال گذشته امیدوار بود. موضوعی که در EPS شش ماهه شرکت و با تحقق 3،103 ریال سود به ازای هر سهم مشخص است.

جم پیلن حدوداً بیش از 95 درصد محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه می نماید که به طور تقریبی 35 درصد سهم محصولات پلی پروپیلن معامله شده در بازار بورس کالا به این شرکت تعلق دارد. بخش باقیمانده محصولات به کشورهای هدف صادر می گردند. شرکت پ پ جم در نظر دارد با اولویت تأمین نیازهای داخلی، در بخش صادرات نیز به بازارهای جدید بیندیشد و از دیدگاه استراتژی های بازاریابی، توسعه بازار فروش را در دستور کار خویش قرار داده است.

نظرات کاربران