نخستین عرضه صادراتی پلیمر در بورس کالا توسط پتروشیمی مارون

شنبه ۱۴ دی ماه نخستین عرضه صادراتی پلیمر در سال جاری در بورس کالای ایران، با عرضه ۲۲۰ تنی از سوی پتروشیمی مارون انجام خواهد شد.

پتروشیمی مارون شنبه هفته آتی، ۲۲۰ تن پلی پروپیلن شیمیایی MR۲۳۰ را برای تحویل در ۸ بهمن ماه امسال با قیمت پایه ۴۲۲۰.۵ درهم و به صورت عمده و اعتباری در رینگ صادراتی بورس کالا عرضه خواهد کرد.

براساس اطلاعیه صادره از سوی بورس کالا، واریز معادل ریالی ۵ درصد ارزش سفارش برمبنای قیمت پایه اعلامی به عنوان پیش پرداخت در هنگام ثبت سفارش از سوی متقاضیان خرید ضروری است و مبنای تسعیر ارز، متوسط نرخ خرید و فروش درهم امارات، حواله مندرج در سامانه نظارت بر ارز بانک مرکزی(سنا)، در روز قبل عرضه است و تایید پرداخت جهت تایید تسویه اعتباری ۱۰ روزکاری پس از ارایه مستندات واریز صورت خواهد گرفت.

این گزارش می افزاید، کارگزاری خبرگان سهام کارگزار عرضه کننده این محصول صادراتی بوده و کالا صرفا مختص صادرات و با مقصد آزاد است.

نظرات کاربران