سقوط شدید شاخص بورس در ابتدای معاملات امروز شنبه 14 دی

شاخص بورس در ابتدای معاملات امروز (شنبه 14 دی 98) یک روز پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی، با افت 14250 واحدی، به کانال 369 هزار واحدی سقوط کرد.

یک روز پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی، شاخص بورس در ابتدای معاملات امروز (شنبه 14 دی 98) با افت 14250 واحدی، به کانال 369 هزار واحدی سقوط کرد.


هم اکنون در لحظه تنظیم این خبر (9:09) و با گذشت 9 دقیقه از آغاز معاملات بورس، شاخص به 369 هزار و 848 واحد رسیده است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

نظرات کاربران