یک حرکت بالنده در صنعت پتروشیمی: اجرایی کردن نخستین طرح ایرانی تولید پلیمر از گاز طبیعی

معاون وزیر نفت در مراسم «میز تعمیق ساخت داخل تجهیزات صنعت پتروشیمی در راستای نهضت  ساخت داخل» گفت: یک حرکت بالنده را در صنعت پتروشیمی دنبال می‌کنیم، نخستین طرح ایرانی تولید پلیمر از گاز طبیعی که هایتک است را در سال ۱۳۹۹ اجرایی خواهیم کرد.

 به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهزاد محمدی در مراسم «میز تعمیق ساخت داخل تجهیزات صنعت پتروشیمی در راستای نهضت  ساخت داخل» با اشاره به تلاش‌های وزارت صمت و وزیر صمت در اعتلای نهضت ساخت داخل گفت: دو جهش را در صنعت پتروشیمی پیش بینی کردیم که ۲۷ طرح و پروژه را تا ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسانیم و ۲۸ پروژه با حجم سرمایه گذاری ۱۸ میلیارد دلار را تا ۱۴۰۰ فعال سازی خواهیم کرد.

معاون وزیر نفت ادامه داد: یک حرکت بالنده را در صنعت پتروشیمی دنبال می‌کنیم، نخستین طرح ایرانی تولید پلیمر از گاز طبیعی که هایتک است را در سال ۱۳۹۹ اجرایی خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به اینکه سازندگان داخلی از فضای قابل توجهی که در حوزه ساخت داخل به وجود آمده است استفاده کنند، تاکید کرد: سازندگان داخلی ایجاد باورپذیری و انجام تعهدات قراردادهای منعقده ساخت داخل را در زمان مقرر، در دستور کار خود قرار دهند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران