صدور مجوز واردات 2 هزار تن دو اتیل هگزانول با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت

دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با صدور مجوز واردات 2 هزار تن دو اتیل هگزانول از سوی پتروشیمی شازند نیازصنایع تکمیلی پتروشیمی به طور کامل تامین خواهد شد.

دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت 2EH و روغن DOP مجوز واردات 2 هزار تن دو اتیل هگزانول توسط پتروشیمی شازند را صادر کرد .

بر اساس این گزارش نخستین محموله به میزان 250 تن در یکی از بنادر جنوب کشور در حال تخلیه است.

گفتنی است با این مجوز صادر شده و واردات دواتیل هگزانول از سوی پتروشیمی شازند نیازصنایع تکمیلی پتروشیمی به طور کامل تامین خواهد شد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران