گزارشی از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی

شرکت‌های پتروشیمی گزارشی از عملکرد شش و ۹ ماهه خود را منتشر کردند که اکثر آنها با سودآوری همراه بودند.

با فرارسیدن ماه بهمن، بسیاری از شرکت‌های بورسی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ را در سایت کدال منتشر ساختند. در این میان شرکت‌های پتروشیمی نیز گزارشی از عملکرد شش و ۹ ماهه خود را منتشر کردند که اکثر آنها با سودآوری همراه بودند. در این میان پتروشیمی آبادان، کازرون، ممسنی و فارابی ۹ ماهه نخست سال جاری را با ضرر به پایان رساندند و شرکت‌های پتروشیمی جم، پارس، خلیح فارس، تخت جمشید و داراب عملکردی همراه با سود را به ثبت رساندند.

نظرات کاربران