مقابله با مواد تقلبی با استفاده از فناوری های جدید در لاستیک های گرما نرم

شرکت PolyOne موفق به دستیابی فناوری جدید در لاستیک های گرمانرم شده که توسط این فناوری می توان تنها با روش های ساده جلوی ورود محصولات تقلبی را گرفت.

لاستیک های گرمانرم شرکت PolyOne به ویژگی های ضد تقلب بودن مجهز شده و گونه های تولیدی این شرکت به نام Versaflex CE TPE برای تولید تجهیزات الکترونیکی به فناوری احراز هویت مجهز شد. این ماده به صاحبان نام های تجاری کمک خواهد کرد تا با تقلب مبارزه کرده و خطرهای مربوط به تجهیزات هوشمند همچون ساعت ها، گوشی ها، پوشش های تلفن ها و فناوری های قابل پوشیدن را کاهش دهد.

طبق ادعای شرکت PolyOne این فناوری می تواند با شرایط مختلف فرآیندی و کاربردهای نهایی جهت تطبیق با کاربردهای احراز هویت به صورت آشکار، پنهان و طبق قوانین هماهنگ شود.

با استفاده از این فناوری شناسایی محصولات تقلبی را با روش های ساده با استفاده از نوعی برچسب امکان پذیر خواهد بود.

در سال 2013 وزارت امنیت ملی آمریکا ورود 145 میلیون کالای تقلبی در صنعت الکترونیک را به این کشور ثبت کرده است. با استفاده از فناوری جدید شرکت PolyOne می تواند با ورود این مواد تقلبی به کشورهای مختلف به صورت قانونی مقابله کرد.

< همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر >

نظرات کاربران