پتروشیمی اروند به دنبال تغییر وضعیت و ساختار مالی خود برای ورود بورس

شرکت پتروشیمی اروند در نظر دارد با تغییر وضعیت و ساختار مالی وارد بورس شود.

نشان زاده مدیرعامل پتروشیمی اروند در نشست خبری حاشیه نمایشگاه ایران پلاست گفت: شرکت پتروشیمی اروند در نظر دارد با تغییر وضعیت و ساختار مالی وارد بورس شود اما در حال حاضر برای سال آینده امکان ورود این شرکت به فرابورس قبل از برگزاری مجمع سال آینده وجود دارد.

وی در زمینه میزان سودآوری شرکت گفت : این شرکت با سرمایه ۴۰۰میلیارد تومان توانسته است اخیرا افزایش سرمایه دهد و به ۱۰ برابراین رقم ارتقا یافته است. همچنین این شرکت توانسته است سال گذشته ۹۵ میلیارد تومان سودآوری داشته باشد.

وی در زمینه ظرفیت نصب شده این مجتمع پتروشیمی گفت: ظرفیت نصب شده این مجتمع ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن است. محصولات قابل عرضه این پتروشیمی می توان به كاستيك (NAOH50%)، گاز كلر، آب ژاول، S-PVC.E-PVC.EDC  اشاره كرد.

نشان زاده در خصوص محصولات این شرکت اظهار داشت: پتروشیمی اروند، به لحاظ تولیدPVC بزرگترین تولید کننده این محصول درایران است.

در حال حاضر کل ظرفیت نصب شده این محصول در ایران بالغ بر ۷۳۰ هزار تن است که ما به تنهایی ۳۴۰ هزار تن تولید می کنیم. با راه اندازی پتروشیمی اروند تقریبا تمام وابستگی صنایع پایین دست به PVC تا حدود زیادی برطرف شده است.

مدیرعامل پتروشیمی اروند به تولید محصول کلر و کاستیک اشاره کرد و گفت: طبق طراحی صورت گرفت در این مجتمع می توان به ۶۶۰  هزار تن کاستیک، ۳۴۰ هزار تن PVCو ۳۴۰ هزار تن EDC رسید. تولید کلر که تامین کننده زنجیره PVC در ایران است نیز در این مجتمع تولید می شود.

در حوزه تولید کاستیک نیز این مجتمع از تولیدکنندگان بسیار مهم و استراتژیک این محصول است و ۴۰ درصد ار تولیدات کاستیک پتروشیمی اروند صادر می شود. کاستیک در صنایع آلومینیوم سازی، نفت و گاز، و مواد شوینده و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

وی در پاسخ به سوال سهام انرژی در مورد فروش این محصول در بورس کالا با توجه به میزان تقاضا چگونه است ؟ گفت: تنظیم بازار پی وی سی با اروند است و ما مکلفیم نیاز بازار داخل را مطابق با کف بازار عرضه کنیم و تا الان نیز اجازه ندادیم بازار با کمبود مواجه شود وهمیشه بیشتر از میزان عرضه کردیم.

مدیرعامل پتروشیمی اروند در زمینه سهامداران این مجتمع پتروشیمی گفت: سهامداران این شرکت عبارتند از ۷۹ درصد هلدینگ خلیج فارس ۲۰ درصد صندوق بازنشستگی نفت و یک درصد سایر سهامداران است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت نفت و سوخت

نظرات کاربران