تولید تجاری نفت از ضایعات پلاستیک

این شرکت در حال نهایی ساختن تحقیقاتی است که چند سال پیش برای مایع سازی ضایعات سمی پلاستیک ها آغاز کرد. شرکت نفت هند می تواند سیستم هایی را در مجموعه های پتروپالایشگاهی خود برای تولید تجاری نفت از ضایعات پلاستیک راه اندازی کند.

به نقل از ذ ایندین وایر (The Indian Wire)، شرکت نفت هند (IOC)، بزرگترین پالایشگر و خرده فروش (PSU refiner and retailer) این کشور، در آستانه تکمیل تحقیقاتی قرار دارد که می تواند پیشرفتی غیرمنتظره را به دنبال داشته باشد و به دولت هند کمک کند تا سال 2022 میلادی تمامی پلاستیک های یکبار مصرف خود را حذف کند.
این شرکت در حال نهایی ساختن تحقیقاتی است که چند سال پیش برای مایع سازی ضایعات سمی پلاستیک ها آغاز کرد. این بدین معنی است که شرکت نفت هند می تواند سیستم هایی را در مجموعه های پتروپالایشگاهی خود برای تولید تجاری نفت از ضایعات پلاستیک راه اندازی کند.
یکی از مقام های ارشد این شرکت می گوید: نتایج بدست آمده از تحقیقات اولیه درباره مایع سازی پلاستیک، بسیار دلگرم کننده بود. اکنون زمان آن رسیده است که عملا این طرح را به مرحله اجرا درآوریم. طرحی که امکان توسعه فرآیندهایی برای استخراج تجاری نفت از ضایعات پلاستیک را فراهم می سازد.
با توجه به این که پلاستیک ها از تولید های مهم پتروشیمی محسوب می شوند، ایده بازتبدیل ضایعات به نفت از راه پیرولیز، در سطح جهانی مورد بررسی و مطالعه بوده است. فرآیند تجاری تبدیل پلاستیک به نفت در حال حاضر در کشورهایی ماند چین و ژاپن مورد استفاده قرار می گیرد. راندمان فرآیند یادشده در این کشورها متغیر بین 38 تا 63 درصد است.
به این ترتیب آن ها 38 تا 62 تن نفت را از هر 100 تن خوراک ضایعات پلاستیک بدست می آورند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران