ضرورت ارائه تسهیلات کم‌بهره به مردم برای دوگانه‌سوز کردن خودروها

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ایران دومین تولیدکننده گاز جهان است به همین دلیل گاز سوخت پاک و در دسترسی است بنابراین کمک به گازسوز کردن خودروها برای دولت کار غیرممکنی نیست.

هدایت الله خادمی با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن منابعی برای ارائه تسهیلات و وام به متقاضیان دوگانه‌سوز کردن خودروها در لایحه بودجه سال 99، گفت: با توجه به افزایش قیمت بنزین تقاضا برای دوگانه‌سوز کردن خودروها افزایش یافته است به همین دلیل ز ازسوی بانک‌ها برای دوگانه‌سوز کردن خودروها ضروری است، این کار علاوه بر کمک به مردم در وضعیت نامناسب اقتصادی کنونی، مصرف بنزین را نیز کاهش داده و به دنبال آن از آلودگی هوا کاسته می‌شود.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران دومین تولیدکننده گاز جهان است به همین دلیل گاز سوخت پاک و در دسترسی است بنابراین کمک به گازسوز کردن خودروها برای دولت کار غیرممکنی نیست.

وی افزایش جایگاه‌های سوخت و دوگانه سوز کردن خودروها را ازجمله اقدامات ضروری برای افزایش استفاده از سوخت پاک دانست و گفت: کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 باید منابعی را برای دوگانه‌سوز کردن خودروها و ارتقاء جایگاه‌های CNG در نظر بگیرد چراکه کم کاری در این زمینه مشهود است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ایجاد زیرساخت‌ها، کاهش هزینه‌های دوگانه‌سوز کردن خوردوها و پرداخت وام را از عوامل اصلی برای جایگزینی CNG به جای بنزین و کمک به گازسوز کردن خوردوها دانست.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت نفت و سوخت

نظرات کاربران