دلایل افزایش تقاضا برای خرید طلا در سال 2020

در چشم انداز پیش رو، شورای جهانی طلا عقیده دارد که سرمایه گذاران از جمله بانک های مرکزی، با نگرانی های جغرافیای سیاسی بسیاری رو به رو خواهند شد و در همین حال بسیاری از تنش ها و مشکلات جاری تنها کنار رفته و حل نمی شوند. براساس تاریخ؛ وقتی نرخ بهره های واقعی منفی باشند، بازدهی ماهانه طلا دوبرابر بیش از بازدهی بلند مدت آن است.

 به عقیده شورای جهانی طلا، وضعیت بلاتکلیف اقتصاد، نرخ های بهره پایین و رشد ضعیف اقتصاد جهانی دست در دست هم داده اند تا تقاضا برای خرید طلا در سال 2020 افزایش یابد.همچنین فاکتورهای اقتصاد خرد نیز عملکرد طلا در سال جاری را مثبت ارزیابی می نمایند.

شورای جهانی طلا در چشم انداز سال 2020 خود اعلام نمود: "ما انتظار داریم که بسیاری از محرک های که طی چند سال گذشته رشد کرده و قوت گرفته اند در سال 2020 باعث رشد طلا شوند. به ویژه ترکیب وضعیت سرشار از عدم اطمینان اقتصادی به همراه نرخ پایین بهره، سرمایه گذاری بر طلا را افزایش خواهد داد."

شاید بانک های مرکزی در خصوص خرید طلا به رکورد سال قبل نرسند، ولی با این حال همچنان به این امر ادامه خواهند داد. در چشم انداز پیش رو، شورای جهانی طلا عقیده دارد که سرمایه گذاران از جمله بانک های مرکزی، با نگرانی های جغرافیای سیاسی بسیاری رو به رو خواهند شد و در همین حال بسیاری از تنش ها و مشکلات جاری تنها کنار رفته و حل نمی شوند.

براساس تاریخ؛ وقتی نرخ بهره های واقعی منفی باشند، بازدهی ماهانه طلا دوبرابر بیش از بازدهی بلند مدت آن است. حتی کمی نرخ بهره واقعی مثبت نخواهد توانست باعث کاهش قیمت طلا شود. در شرایطی که بسیاری از معاملات با نرخ های منفی در حال انجام می باشند، به عقیده شورای جهانی طلا این شرایط بر مسائل حمل و نقل طلا نیز تاثیر خواهد گذاشت.

tala می نویسد: بعلاوه نظرسنجی های بازار نشان می دهند که اکثر کشور ها  در سال 2020 رشد مثبت خواهند داشت. شورای جهانی طلا عملکرد طلا را با سناریو فرضی اقتصاد خرد که توسط آکسفورد اکونومیکس ارائه شده است بررسی و تحلیل نموده است. این سناریوها موارد ذیل را در بر می گیرد: کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی، رکود اقتصاد آمریکا، کاهش رشد اقتصاد چین و تقویت اقتصاد در بازارهای نوظهور . نتیجه تحلیل یاد شده عملکرد مثبت طلا در سال 2020 می باشد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت طلا و سکه

نظرات کاربران