تعطیلی زمستانه پتروشیمی ها برای برنامه اورهال

مجتمع های پتروشیمی تا پایان امسال به علت تعمیرات و نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات خود چندین روز تعطیل خواهند شد.

بر اساس اطلاعات برنامه اورهال پتروشیمی‌ها که اوایل امسال شرکت ملی پتروشیمی اعلام کرد، مجتمع پتروشیمی رازی در بهمن ماه برای بررسی اوره2 ،25 روز، اسید سولفری B 25 روز ،گوگرد سازی 15 روز و تصفیه گاز جنوبی 35 روز تعطیل می‌کند.

همچنین مجتمع پردیس فازی 25 روز درماه‌های مهر و آبان پاییز بوده و فازهای 2 و 3 35 روز در زمستان (دی و بهمن) تعطیل است.

با این توضیح که فاز یک بررسی و رفع مشکل راکتور سنتر آمونیاک و لیکوید درایورهای استریبر و فازهای 2 و 3 را بررسی، بازرسی و کنترل واحدها و تجهیزات مهم را انجام داده است.

بر اساس این برنامه، مجتمع شیراز در دی ماه 15 روز تعطیلی داشته با این توضیح که کاتالیست راکتورها تعویض شده است. مجتمع خراسان تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده ندارد اما 30 روز در صورت لزوم برای تعمیرات اساسی در نظر گرفته است.

پتروشیمی امیرکبیر 45 روز به صورت ناپیوست در واحد الفین/ بوتادین خود طی روزهای پایانی پاییز و دی و بهمن، اورهال خواهد داشت.

< همکو : اخبار و تحلیل صنعت پلیمر >

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر ، قیمت نفت و سوخت

نظرات کاربران