قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی افزایشی شد

بر اساس گزارشات رسیده، قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با افزایش رویرو گردیده است.

قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. 

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با یک و ۶۹ صدم درصد افزایش به ۵۶ دلار و ۱۰ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با یک و ۲۷ صدم درصد افزایش به ۶۱ دلار و ۲۶ سنت رسید.

oild

بهای طلا نیز با ۴۸ صدم درصد افزایش به ۴۶ دلار  و ۶۴ سنت در هر گرم رسید.

gold

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت نفت و سوخت، قیمت طلا و سکه

نظرات کاربران