دلار 472080 یورو 511330 پوند 585980 درهم امارات 130200 طلا ۱۸ عیار 405569 نفت سبک 69.2 نفت برنت 74.59 2102 0 020 0 2100 0 0075 0 2420D 0 2420H 0 190 0 209AA 0 209AA 0 BL3 0 BL3 0 EX5 0 EX3 0 EP440G 0 EP440L 0 821 0 825 0 781 0 552R 0 MR230C 0 C30S 0 S65 0 S65 0 5620 0 52518 0 0035 0 F7000 0 P100 0 HI500 0 3840 0 550J 0 548R 0 7240 0 785 0
  •  برای جستجو ی مواد در ربات تلگرام نام گرید مورد نظر خود را در ربات ارسال کنید
  • همکو |قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک|
  • ربات تلگرام همکو ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
  • تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده در این وب سایت رایگان می باشد
  • گرید های درج شده در ستون "موجودی همکو" مواد های موجود در انبار شرکت همکو می باشد

قیمت مواد اولیه پلیمر و پلاستیک

گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
3840
اراک
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
5030sa
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
62107
پتروشیمی لرستان
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
54B04
پتروشیمی لرستان
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
22501AA
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
1551
پتروشیمی تخت جمشید
کف - 0 (0%) 4 سال پیش
0075
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
020
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
F7000
پتروشیمی مهر
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
F7000
پتروشیمی ایلام
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
2420D
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
2420H
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
2420K
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
2102
پتروشیمی لاله
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
190
پتروشیمی آریا ساسول
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
209AA
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
209AA
پتروشیمی شازند
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
HI500
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
5218
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
5620
پتروشیمی شازند
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
60507
پتروشیمی جم
ناموجود - 0 (0%) 4 سال پیش
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
2100
پتروشیمی لاله
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
EX5
پتروشیمی مارون
- 0.00 (0%) 4 سال پیش
EX5 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
3840
پتروشیمی تبریز
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
1540
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
7240
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
5110
پتروشیمی آریا ساسول
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
BL3
پتروشیمی مارون
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
BL3
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
EX3
پتروشیمی شازند
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
EX3
پتروشیمی امیرکبیر
کف - 0.00 (0%) 4 سال پیش
825
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
825
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 4 سال پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 4 سال پیش
785
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 4 سال پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 4 سال پیش
TEXPET
کره
ناموجود - 0 (0%) 4 سال پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0 (0%) 4 سال پیش
P100
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
P100
پتروشیمی مارون
کف - 0 (0%) 4 سال پیش
P80
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
2200
پتروشیمی ایلام
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
1922
پتروشیمی لاله
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
RP345
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
z30s
اراک
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
V30S
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
RP340R
اراک
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
060
پتروشیمی پلی نار
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
510L
نوید زرشیمی
ناموجود - 0 (0%) 4 سال پیش
510L
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
RP340R
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
EP440L
پلی پروپیلن جم
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
EP440G
پلی پروپیلن جم
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
552R
اراک
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
552R
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
C30S
پتروشیمی مارون
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
Z30S
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
Z30G
پتروشیمی مارون
ناموجود - 0 (0%) 4 سال پیش
R40 مارون
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
332C
نوید زرشیمی
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
548R
پلی پروپیلن جم
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
550J
پلی پروپیلن جم
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
ZR230C
پتروشیمی مارون
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
MR230C
پتروشیمی مارون
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
S65
پتروشیمی اروند
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
S65
پتروشیمی اروند
کف - 0 (0%) 4 سال پیش
S65
پتروشیمی غدیر
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
S65
پتروشیمی غدیر
کف - 0 (0%) 4 سال پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
S65
پتروشیمی بندرامام
کف - 0 (0%) 4 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150
پتروشیمی تبریز
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
N50
پتروشیمی قائد بصیر
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
پلی اتیلن سبک LDPE
خلیج فارس
موجود 1251 0.00 (0%) 6 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE
خلیج فارس
موجود 1220 0.00 (0%) 6 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی
خلیج فارس
موجود 1190 0.00 (0%) 6 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی
خلیج فارس
موجود 1175 0.00 (0%) 6 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم
خلیج فارس
موجود 1240 0.00 (0%) 6 سال پیش
گرید گرید وضعیت وضعیت قیمت قیمت تغییر تغییر زمان زمان نمودار نمودار
0035
پتروشیمی بندرامام
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
RP340R
پتروشیمی جم
ناموجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
BL3 جم
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
BL3 باختر
پلیمر کرمانشاه
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
EX5
پتروشیمی جم
موجود - 0 (0%) 4 سال پیش
52518
پتروشیمی جم
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
821
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
821
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 4 سال پیش
781
پتروشیمی تندگویان
موجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
781
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 4 سال پیش
KOHAP
کره
ناموجود - 0.00 (0%) 4 سال پیش
785
پتروشیمی تندگویان
کف - 0 (0%) 4 سال پیش

بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده حجم حجم قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 120039 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 30 113752 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 803 116756 1399/03/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 803 125896 1399/03/18
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 100 125896 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 99 114304 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 36 116756 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 160 116756 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 250 116756 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1160 پتروشیمی تبریز 99 108349 1399/03/18
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 500 116756 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 122431 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 25 107373 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 80 116756 1399/03/18
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 112 124008 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 36 116756 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 405 116756 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 120039 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 110 119573 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 25 120039 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 110 119573 1399/03/18
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 40 361000 1399/03/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 310 119001 1399/03/17
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 400 121399 1399/03/17
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 400 121399 1399/03/17
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 800 127926 1399/03/17
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 420 50357 1396/04/13
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 132 129579 1399/03/17
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 506 106842 1399/03/17
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 60 354000 1399/03/17
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 55 130213 1399/03/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 154 112849 1399/03/17
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 56 330000 1399/03/17
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 64 335000 1399/03/17
پلی کربنات 1215UR پتروشیمی خوزستان 64 335000 1399/03/17
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان 56 370000 1399/03/17
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 70 412000 1399/03/17
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 64 335000 1399/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 912 114014 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 100644 1399/03/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 66 117434 1399/03/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 20 98923 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 300 116547 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 451 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 170 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 1012 40546 1396/04/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 94092 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 110 114014 1399/03/13
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 504 114931 1399/03/13
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 441 57763 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 506 96218 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 66 121995 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 2420 114014 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 2508 106952 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 506 99585 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 122335 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 50 65539 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 264 94053 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر 120 94822 1398/09/19
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1001 110961 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 300 100138 1399/02/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 120 166730 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 102443 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 98656 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 1512 102065 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 پتروشیمی مهاباد 2500 100776 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 105473 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 2002 104210 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 104210 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 100 104210 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 1512 104210 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1012 106952 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 2002 106952 1399/03/13
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 120039 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پتروشیمی تبریز 308 102065 1399/03/13
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 400 166730 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 880 99117 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 300 103893 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1000 103893 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 55 92148 1399/02/23
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 120039 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 116225 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 88 95952 1399/03/13
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 616 120759 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 240 105166 1399/02/29
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 168 141693 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 110 170976 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 63 149064 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 100 141693 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 132 141693 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 154666 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 90 120759 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 4400 96140 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1518 96140 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 37541 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1012 96140 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 110 141693 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 130342 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 210 120759 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 145 126790 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 2090 101393 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 210 120759 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 120 130194 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP501D پتروشیمی مارون 352 120759 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 50 117136 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 93 97750 1398/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 220 145526 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 960 126790 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 330 109595 1399/02/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 315 141693 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 261 170239 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 140 120759 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 141693 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 105 146115 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 145 120759 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 110 141693 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 770 120759 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 240 105166 1399/02/29
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 700 120759 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 399 120759 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 100 120759 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 609 126790 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 110 151275 1399/03/12
پلی کربنات 1822UR پتروشیمی خوزستان 16 345000 1399/03/11
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 80 335000 1399/03/11
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 64 355000 1399/03/11
پلی کربنات S1 پتروشیمی خوزستان 64 355000 1399/03/11
اوره پریل پتروشیمی خراسان 400 24691 1399/03/10
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 616 131273 1399/03/10
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 176 131273 1399/03/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 88 131273 1399/03/07
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 352 111124 1399/03/07
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 2508 98550 1399/03/06
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 80 94595 1399/03/06
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 800 97330 1399/03/06
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 352 113129 1399/03/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 700 106624 1399/03/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 700 106624 1399/03/06
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 308 98245 1399/03/06
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 80 310000 1399/03/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 506 88135 1399/02/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 198 87709 1399/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R نوید زرشیمی 63 120509 1399/02/29
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 105892 1399/02/28
پلی کربنات CREAM پتروشیمی خوزستان 64 340000 1399/02/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 168 91196 1399/02/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 110 91196 1399/02/23
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 360 92814 1399/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZH500M نوید زرشیمی 63 101116 1399/02/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 63 131398 1399/02/22
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 120 104243 1399/02/22
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 840 120759 1399/03/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 550 104186 1399/02/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 550 99224 1399/02/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 192 99887 1399/02/16
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر 60 101413 1399/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 40 110625 1399/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF پتروشیمی شازند 90 127722 1399/01/26
پلی پروپیلن نساجی ARP512A پتروشیمی شازند 200 109330 1399/01/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1500 78177 1399/01/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 110 92906 1399/01/26
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 145 109330 1399/01/26
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 140 113863 1399/01/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 220 78177 1399/01/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 240 95646 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پلی پروپیلن جم 144 113632 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 44 104243 1399/02/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 240 77204 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 88 99470 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 120 102342 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 1080 102525 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 145 125434 1399/01/10
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 145 125434 1399/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 88 128149 1398/12/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 110 134096 1398/12/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 110 133445 1398/12/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 330 108681 1398/12/20
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 35 357000 1398/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 77 93974 1398/12/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 552 91439 1398/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 300 134902 1398/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 360 102494 1398/12/06
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 20 103066 1398/12/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 44 108220 1398/12/06
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C نوید زرشیمی 21 137561 1398/12/05
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار 90 124338 1398/12/05
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 32 129132 1398/12/04
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 600 104006 1398/11/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 122 171187 1398/11/29
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 22 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 33 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 28 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 30 122753 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 20 122753 1398/11/28
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول 220 102102 1398/11/23
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 48 101113 1398/11/23
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 120 119339 1398/11/21
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 160 117313 1398/11/14
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه 48 89877 1398/11/08
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 86952 1397/09/20
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 440 110043 1398/11/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 88 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند 90 120761 1398/10/30
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 25 250000 1398/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 88 86087 1398/10/24
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 110598 1398/10/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 111157 1398/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 88 86386 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 504 103359 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 500 120759 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 770 120759 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی HP500P پلی پروپیلن جم 168 103359 1398/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 100793 1398/10/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 106230 1398/10/15
پلی بوتادین رابر 1210S پتروشیمی شازند 192 152915 1398/10/14
پلی کربنات 1215 پتروشیمی خوزستان 100 284000 1398/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پتروشیمی تبریز 40 83016 1398/10/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 88 83179 1398/10/10
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 48 277000 1398/10/07
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند 60 96464 1398/10/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 110 99448 1398/10/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم 66 78965 1398/09/26
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 66 100401 1398/09/24
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 82076 1398/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R پتروشیمی شازند 150 109602 1398/09/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 200 112992 1398/09/18
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 264 86075 1398/09/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 264 77843 1398/09/12
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 120 85458 1398/09/11
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 80 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 400 110466 1398/09/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 360 88395 1398/09/05
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 66 82756 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 120 87810 1398/08/21
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 600 111670 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 63 111279 1398/08/20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 210 151036 1398/08/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 96 76973 1398/08/14
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 57 78398 1398/08/13
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند 66 79112 1398/08/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 45 260000 1398/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 220 91145 1398/07/30
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 50 99804 1398/07/22
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون 440 120759 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 240 120759 1399/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 192 83421 1398/07/16
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 110 101050 1398/07/15
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر 200 103850 1398/07/09
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر 200 98224 1398/07/09
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 60 117673 1398/07/08
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 330 87682 1398/06/26
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 150 88705 1398/06/17
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 660 105334 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 50 109684 1398/06/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 84 134524 1398/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75 70384 1398/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 66 88469 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 198 71916 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 110 88133 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 198 78180 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 110758 1398/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 105 114077 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 240 94202 1397/12/20
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 100 260000 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 500 26050 1397/12/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 90 74705 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 35 85605 1398/06/05
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 288 79340 1397/12/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 70 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 240 41205 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 50 90744 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 78858 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 40 70384 1398/03/07
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 83818 1397/11/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 200 118217 1397/11/16
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 110 78484 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 168 74175 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 154 81090 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 88 92436 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 105 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 110 104741 1397/10/17
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 2002 99222 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 1200 125581 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 440 99502 1398/09/19
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 525 96150 1397/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 110 99475 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 180 90512 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 440 93312 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 50 103865 1397/07/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 154 48938 1397/07/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 66 48722 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 55 62223 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 84 58214 1397/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 110 49370 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 1500 59544 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 146115 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 105 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 141693 1399/03/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 107418 1397/05/30
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 836 56572 1397/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 75600 1397/04/17
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 200 58174 1397/04/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 506 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 88 57415 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 220 47830 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 216 51785 1397/02/24
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 66410 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 50 53890 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 66 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 63000 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 53525 1397/01/20
قیر PG6422 نفت جی 5000 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 2700 13998 1396/12/21
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14454 1396/12/22
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه 1000 14252 1396/12/23
قیر 85100 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک 210 13350 1396/12/13
قیر PG5822 نفت جی 3000 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 900 14452 1396/12/20
قیر PG7010 نفت جی 2000 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان 800 13900 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 500 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز 200 14298 1396/12/21
قیر 6070 نفت جی 3000 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 500 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس 200 14254 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان 600 13350 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک 1000 13350 1396/12/22
گندم خوراکی ایلام 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی یزد 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی قزوین 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی سمنان - - -
گندم خوراکی مرکزی 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - -
گندم خوراکی همدان 400 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی کرمانشاه 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی کردستان 400 9020 1396/12/21
گندم خوراکی فارس 1000 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان 400 9020 1396/12/05
گندم خوراکی گلستان 400 9020 1396/11/01
گندم خوراکی خراسان رضوی 400 9020 1396/12/23
شکر خام برزیل 5000 24000 1396/12/23
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 370 121184 1396/12/23
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 520 106558 1396/12/23
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 10000 9380 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 3732 40560 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 58360 27977 1396/12/22
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان 23749 24603 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان 29332 26190 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 6834 35031 1396/12/22
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 100 111140 1396/12/22
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان 500 13600 1396/12/21
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 700 11664 1396/12/21
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 100 32500 1396/12/21
روغن خام کلزا سویابین 500 32500 1396/12/05
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 40 11000 1396/12/21
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 3000 14578 1396/12/21
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 40 112139 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 50 917250607 1396/12/20
گندم دورم کرمانشاه 1000 9380 1396/12/20
گندم دورم کرمان 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس 500 9380 1396/11/01
گندم دورم ایلام 2000 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان 2000 9380 1396/12/22
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران 20 100500 1396/12/20
روغن خام سویا آرژانتین 3000 33000 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 308 47841 1396/12/19
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 80 51353 1396/12/14
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز 100 14865 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز 1000 13998 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 1000 14454 1396/12/21
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 500 104469 1396/12/13
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 10000 27000 1396/12/13
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 300 16650 1396/12/13
قیر MC250 نفت جی 2000 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 100 16650 1396/12/21
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 100 16650 1396/12/22
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 60 337376 1396/12/13
مس مفتول گیل راد شمال 40 337376 1396/12/13
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی 100000 57187 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 100000 60419 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 100000 53954 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 100000 48566 1396/12/12
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان 27850 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک 5490 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10000 10914 1396/12/21
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان 200 3731 1396/12/05
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 500 4223 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه 70000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر 58000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر 30000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور 104000 16500 1396/12/13
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 75000 16500 1396/12/12
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 20000 16500 1396/12/23
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان 20000 16500 1396/12/13
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 500 3691 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان 2000 4664 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 400 55171 1396/11/30
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 115932 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 110135 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 109608 1396/11/01
آرگون پتروشیمی شیراز 200 14500 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 118040 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 20 87500 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 20 116331 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 58000 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 105 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 66 115000 1396/08/14
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1100 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 72 45485 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 121 37233 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 100 57000 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 72 34370 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 88 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 400 122431 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 110 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 210 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 360 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 99 92814 1399/02/23
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان - - 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز - - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 63 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 315 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 100 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 70 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 200 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 250 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 240 89793 1399/01/10
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 88 91383 1399/02/23
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 374 89362 1398/10/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 308 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 110 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 100 131273 1399/03/07
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 60 28848 1394/12/18
نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 122672 122672 1399/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 91383 99779 1399/02/23
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 89362 89362 1398/10/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 114943 114943 1399/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 128769 128769 1399/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 163488 163488 1399/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 158223 158223 1399/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 122416 122416 1399/03/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 101846 101846 1399/03/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 113550 113550 1399/03/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 113550 113550 1399/03/21
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 113550 113550 1399/03/21
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 122431 122431 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120039 120039 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 116756 116756 1399/03/18
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 125896 - 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 116756 116756 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120039 120039 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1160 پتروشیمی تبریز 108349 108349 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 116756 - 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 120039 - 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 119573 120189 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 119573 126689 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 116756 - 1399/03/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 125896 128171 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 113752 135709 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 116756 - 1399/03/18
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 124008 124008 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 107373 107373 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 116756 - 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 114304 114304 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 116756 - 1399/03/18
اوره پریل پتروشیمی شیراز 25651 25651 1399/03/17
اوره پریل پتروشیمی خراسان 24691 24691 1399/03/10
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 335000 - 1399/03/17
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 330000 - 1399/03/17
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 354000 354000 1399/03/17
پلی کربنات 1215UR پتروشیمی خوزستان 335000 345500 1399/03/17
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 361000 361000 1399/03/17
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 335000 335000 1399/03/17
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 412000 425980 1399/03/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 112849 115015 1399/03/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 129579 129579 1399/03/17
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 106842 110681 1399/03/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 119001 119001 1399/03/17
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان 370000 - 1399/03/17
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 130213 130213 1399/03/17
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 121399 121399 1399/03/17
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 121399 - 1399/03/17
اوره گرانول پتروشیمی رازی 25021 - 1399/03/13
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 51891 51891 1399/03/13
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 48353 49139 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 103893 109096 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 103893 108380 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 92148 94463 1399/02/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 102443 122083 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پتروشیمی تبریز 102065 102065 1399/03/13
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 114931 114931 1399/03/13
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 117434 117434 1399/03/13
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 98923 99389 1398/11/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 166730 174956 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 100644 125739 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 95952 105959 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 105473 123087 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 98656 125546 1399/03/13
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 120039 127650 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 96218 96745 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 121995 123799 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 104210 - 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 104210 104210 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 104210 104210 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 104210 104210 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 114014 114014 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 99585 115699 1399/03/13
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 پتروشیمی مهاباد 100776 100776 1399/03/13
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 120039 127267 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 114014 114014 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 116225 116225 1399/03/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 114014 114014 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 94092 107706 1399/03/13
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 120759 131227 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 120759 124689 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 154666 176976 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 141693 146718 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 126790 126790 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 120759 127543 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 104243 104243 1399/02/22
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 117136 120419 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 97750 97750 1398/06/25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 120759 125615 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 130194 130194 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 141693 174908 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 101393 129391 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 120759 129133 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP501D پتروشیمی مارون 120759 120759 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 145526 145526 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 141693 155567 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 120759 126816 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 105166 108672 1399/02/29
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 120759 130291 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 120759 132463 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 120759 126897 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 141693 152627 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 141693 145780 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 170976 170976 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 126790 126791 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 130342 143663 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 105334 149850 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 88705 106717 1398/06/17
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 141693 171843 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 149064 166422 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 120759 121014 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 170239 170239 1399/03/12
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 335000 352889 1399/03/11
پلی کربنات 1822UR پتروشیمی خوزستان 345000 345000 1399/03/11
پلی کربنات S1 پتروشیمی خوزستان 355000 - 1399/03/11
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 355000 - 1399/03/11
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 131273 148279 1399/03/10
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 111124 112106 1399/03/07
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 131273 162521 1399/03/07
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 98550 98550 1399/03/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 131273 131273 1399/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 98245 98245 1399/03/06
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 97330 102448 1399/03/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 106624 109172 1399/03/06
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 113129 116258 1399/03/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 106624 118209 1399/03/06
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 94595 - 1399/03/06
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 310000 311783 1399/03/03
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 105166 105166 1399/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 87709 99284 1399/02/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 88135 88135 1399/02/30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 100138 100138 1399/02/30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 110961 110961 1399/03/13
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R نوید زرشیمی 120509 - 1399/02/29
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 105892 - 1399/02/28
پلی کربنات CREAM پتروشیمی خوزستان 340000 - 1399/02/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 92814 92814 1399/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 131398 131398 1399/02/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 91196 93769 1399/02/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 91196 92720 1399/02/23
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 109595 109595 1399/02/22
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 126790 126790 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZH500M نوید زرشیمی 101116 101116 1399/02/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 99887 99887 1399/02/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 99224 99224 1399/02/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 104186 104186 1399/02/16
پلی پروپیلن نساجی ARP512A پتروشیمی شازند 109330 109330 1399/01/30
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 113863 113863 1399/01/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF پتروشیمی شازند 127722 127722 1399/01/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 92906 92906 1399/01/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 109330 109330 1399/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 110625 121699 1399/01/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 78177 86940 1399/01/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 78177 81668 1399/01/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر 101413 101413 1399/01/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 77204 77204 1399/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 95646 95646 1399/01/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 99470 99470 1399/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 102342 102342 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پلی پروپیلن جم 113632 - 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 104243 104243 1399/02/22
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 102525 102525 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 125434 - 1399/01/10
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 125434 - 1399/01/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 133445 - 1398/12/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 134096 - 1398/12/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 108681 108681 1398/12/20
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 357000 357000 1398/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 93974 94949 1398/12/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 91439 - 1398/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 134902 140225 1398/12/12
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 103066 137139 1398/12/06
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 102494 125127 1398/12/06
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار 124338 153111 1398/12/05
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C نوید زرشیمی 137561 137561 1398/12/05
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 129132 - 1398/12/04
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 104006 104006 1398/11/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 171187 200552 1398/11/29
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 122753 142700 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 122753 144644 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 122753 146326 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 122753 143744 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 122753 141700 1398/11/28
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 101113 101113 1398/11/23
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول 102102 - 1398/11/23
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 119339 119339 1398/11/21
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 117313 117313 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 110043 129034 1398/11/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 110942 110942 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند 120761 - 1398/10/30
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 250000 - 1398/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 86087 86087 1398/10/24
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 111157 - 1398/10/22
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 110598 - 1398/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 86386 86386 1398/10/17
پلی پروپیلن شیمیایی HP500P پلی پروپیلن جم 103359 113067 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 103359 128253 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 120759 128388 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 120759 127840 1399/03/12
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100793 - 1398/10/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 106230 - 1398/10/15
پلی بوتادین رابر 1210S پتروشیمی شازند 152915 152915 1398/10/14
پلی کربنات 1215 پتروشیمی خوزستان 284000 - 1398/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 83179 83179 1398/10/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پتروشیمی تبریز 83016 94389 1398/10/10
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 277000 278538 1398/10/07
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 99448 104461 1398/10/02
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند 96464 96464 1398/10/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم 78965 79026 1398/09/26
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 100401 103851 1398/09/24
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 82076 83555 1398/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R پتروشیمی شازند 109602 109602 1398/09/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 112992 122824 1398/09/18
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 86075 86075 1398/09/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 77843 77843 1398/09/12
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 85458 125165 1398/09/11
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 110466 110466 1398/09/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 88395 88395 1398/09/05
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 82756 86312 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 87810 - 1398/08/21
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 111670 - 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 111279 - 1398/08/20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 151036 151036 1398/08/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 76973 76973 1398/08/14
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 78398 83397 1398/08/13
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند 79112 93812 1398/08/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 260000 260000 1398/08/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 99804 99804 1398/07/23
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 120759 123508 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون 120759 122426 1399/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 83421 84757 1398/07/16
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 101050 101125 1398/07/15
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر 103850 105778 1398/07/09
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر 98224 98224 1398/07/09
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 117673 117673 1398/07/08
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 87682 87682 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 85356 85356 1398/06/12
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 109684 109684 1398/06/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 134524 135653 1398/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70384 - 1398/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 88469 88469 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 78180 78180 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 88133 101439 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 71916 71916 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 110758 110758 1398/01/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 94202 125462 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 114077 114077 1397/12/20
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 260000 260000 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 26050 26050 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 79340 79340 1397/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 74705 74705 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 85605 - 1398/06/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 81097 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 90744 90744 1397/11/24
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 83818 - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78858 - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 70384 - 1398/03/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 118217 118217 1397/11/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 74175 - 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 81090 92720 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 78484 81960 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 92436 92436 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 87749 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 104741 - 1397/10/17
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99222 99222 1397/09/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 140692 140692 1399/04/11
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 99502 99502 1398/09/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 86952 86952 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه 89877 90359 1398/11/08
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 1397/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 1397/07/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 1397/07/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 146115 146115 1399/03/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49370 - 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 141693 155477 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 141693 161169 1399/03/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 1397/05/30
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 1397/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - 1397/04/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 96140 130874 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 96140 144975 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 96140 140699 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 1397/04/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 1397/02/24
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 1397/01/20
شکر خام برزیل 24000 - 1396/12/23
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - -
شکر سفید قند نیشابور - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - -
شکر سفید قند شیروان - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - -
شکر سفید قند کرج - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - -
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 1396/12/20
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 1396/12/19
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 1396/12/22
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - 1396/12/22
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 1396/12/22
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 94053 102869 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر 94822 96801 1398/09/19
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 132621 132621 1399/04/04
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 1396/12/13
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 1396/11/30
گندم دورم فارس 9380 9380 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - -
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - 1396/11/15
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - -
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - 1396/11/01
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 1396/11/01
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - -
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 1396/12/21
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - 1396/08/14
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 116547 123551 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 1396/04/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 127926 127926 1399/03/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 122431 122431 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 92814 92814 1399/02/23
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 131273 160809 1399/03/07
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 1394/12/18

بورس جهانی

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
NIKKEI بورس جهانی 27385.25 20.44 (0.07%) 2 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 19915.68 13.89 (0.07%) 2 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 3265.65 0.36 (0.01%) 2 روز پیش
Sensex بورس جهانی 57527.1 52.73 (0.09%) 2 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 3342.6 1.53 (0.05%) 2 روز پیش
Stoxx 600 بورس جهانی 440.11 0.01 (0%) 2 روز پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7405.45 4.25 (0.06%) 2 روز پیش
DAX بورس جهانی 14957.23 13.86 (0.09%) 2 روز پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8792.5 11.10 (0.13%) 2 روز پیش
CAC 40 بورس جهانی 7015.1 9.29 (0.13%) 2 روز پیش
Dow بورس جهانی 32237.53 0.62 (0%) 2 روز پیش
S&P 500 بورس جهانی 3970.99 0.19 (0%) 2 روز پیش
Nasdaq بورس جهانی 11823.96 2.34 (0.02%) 2 روز پیش
GlobalDow بورس جهانی 3178.16 0.00 (0%) 5 ماه پیش

قیمت ارز

عنوانعنوان ارایه دهندهارایه دهنده قیمتقیمت تغییرتغییر زمانزمان نمودارنمودار
دلار ارز آزاد (بازار) 472080 20 (0%) 7 روز پیش
یورو ارز آزاد (بازار) 511330 280 (0.05%) 7 روز پیش
پوند ارز آزاد (بازار) 585980 330 (0.06%) 7 روز پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) 130200 70 (0.05%) 7 روز پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 350500 200 (0.06%) 7 روز پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 322200 200 (0.06%) 7 روز پیش